Úvodný tréningový kemp pre všetkých hráčov SBwZ pod vedením Costasa Mitsingasa

Úvodný tréningový kemp určený pre všetkých hráčov SBwZ v novom súťažnom ročníku 2023/2024 bude opäť pod vedením úspešného reprezentačného trénera SR Costasa Mitsingasa. Tréningový kemp hráčov SBwZ je určený pre všetkých záujemcov, ktorý chcú zdokonaliť svoju hru a bowlingové výkony. Pre juniorských reprezentantov SR je účasť povinná, nakoľko tento úvodný kemp je súčasťou prípravy a výberu reprezentantov SR na najbližšie podujatie EYC 2024 vo Fínsku. Kemp je určený aj pre začínajúcich hráčov bowlingu, kde hráči získajú dôležité informácie pre hru, prípravu a ďalší tréningový proces. Tréningový kemp pod vedením Costasa Mitsingasa sa uskutoční v bowlingovom centre Bowling Academy Žilina v termíne 22. – 24. 9. 2023. Začiatok úvodného dňa kempu je o 9.00 hod v Bowling Academy Žilina. Aj tento rok bude SBwZ dotovať tréningové kempy celkovou sumou 5.000 € rozdelenú na celú sezónu kempov ( predpokladaný počet 5 kempov). Štartovný poplatok pre účastníka kempu je vo výške 130,-€. Účastníci budú mať možnosť počas kempu si zakúpiť aj bowlingové potreby a výstroj v bowlingovom obchode priamo v bowlingovom centre Bowling Academy Žilina. S výberom gulí či doplnkov každému rád a ochotne poradí aj reprezentačný tréner SR Costas Mitsingas, ktorý odporučí danému hráčovi potrebnú výstroj podľa jeho potrieb. Nechajte si poradiť od Costasa, ktorý je odborník a školiteľ vŕtačov gulí ETBF a ktorý vŕta a vŕtal gule aj viacerým profesionálnym hráčom PBA v Amerike. Určite budete s radami spokojný a aj tieto dôležitéí informácie sú súčasťou tréningového kempu v Žiline. Veríme, že sa kempu zúčastníte a zdokonalíte tak svoje bowlingové vedomosti.

prihlásenie na kemp

Prihlásenie do Seniorskej ligy trojčlenných družstiev 2023/2024

Už onedlho spoznáme víťaza Seniorskej ligy trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2022/2023 po finálovom víkende v BNC Bratislave už 9. – 10. 9.203. Práve finálový víkend Seniorskej ligy nám uzavrie súťažný ročník 2022/2023. Na základe ukončenia súťažného ročníka 2022/2023 chceme požiadať všetky kluby a družstvá, ktoré majú záujem o účasť v Seniorskej lige trojčlenných družstiev SBwZ v súťažnom ročníku 2023/2024 v skupine západ a východ, aby prihlásili svoje družstvá v rezervačnom systéme SBwZ na stránke www.slovakbowling.sk/reezervácie

Jedná sa o predbežné potvrdenie účasti družstiev v Seniorskej lige 2023/2024, nakoľko máme informácie zvyšujúceho sa počtu družstiev viac ako 8 družstiev hlavne v divízii východ čo nás veľmí teší.  Týmto predbežným potvrdením účasti chceme vopred nastaviť hrací systém súťaže a hlavne možnosti účasti v záverečnom finále ak by bol počet prihlásených družstiev vyšší ako je 16 družstiev celkovo v oboch divíziách východ a západ. Žiadame týmto všetky družstvá o prihlásenie do 7. 9. 2023, aby sme vedeli o hracom systéme a rozdelení do skupín diskutovať na finálovom vyvrcholení Seniorskej ligy 2022/2023 v BNC Bratislava v dňoch 9. – 10. 9. 2023. Ďakujeme za pochopenie

prihlásenie do Seniorskej ligy 2023/2024

 

Prihlášky do ligových súťaží trojčlenných družstiev SBwZ v súťažnom ročníku 2023/2024

V novom ročníku 2023/2024 pokračujú bowlingové ligové súťaže trojčlenných družstiev, kde si právo účasti vybojovali jednotlivé družstvá v sezóne 2022/2023. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a l. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ podľa konečného umiestnenia v sezóne 2022/2023, alebo v baráži o účasť v l. lige trojčlenných družstiev SBwZ. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách a bowlingových centrách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev.. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2023/2024 a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže po zaslaní a spracovaní všetkých prihlášok do jednotlivých líg.

Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2023/2024 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2023/2024. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné finálové kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2023/2024 a to jedno kolo na Západe a jedno kolo na Východe republiky. Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2023/2024 platí v hracom priestore dodržiavanie všetkých hygienických nariadení v rámci bowlingového centra.

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 05. 09. 2023.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2023/2024 je súčasťou tohto článku nižšie.

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2023/2024 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  05. 09. 2023  v jednom vyhotovení. prihláška družstva

termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  05. 09. 2023  v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska družstva

termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  20. 09. 2023  – Extraliga 795,-€, l. liga 595,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky.

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2023/2024:

Extraliga trojčlenných družstiev divízia Východ 2023/2024

TRIPLE X TEAM ( Prešovský bowlingový klub )

KPI s.r.o.ŽILINA ( BK Žilina )

HVIEZDA ŽILINA ( BK Žilina )

4 SPORT (BK Lineas Prešov )

SHAMANS ( Prešovský bowlingový klub )

LAGÚNA TEMPO CAPITOL ( Laguna BK  )

AUTOŠKOLA SMILE ( Prešovský bowlingový klub )

DRAGONS ( GBK Košice)

 

Extraliga trojčlenných družstiev divízia Západ 2023/2024

SATURN MALACKY BBM ( BK Saturn Malacky)

BOWLINGOVÝ KLUB NZ ( Bowlingový klub NZ )

BK VILIAMS KOMÁRNO (Bowlingový klub Viliams Komárno )

BBM AUTOSAVE JUH ( BK Saturn Malacky)

EUREKO NZ ( Bowlingový klub NZ )

STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )

BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )

 

1.liga trojčlenných družstiev divízia Východ 2023/2024

KOĽKO KOLOV ( BK Žilina )

LAGÚNA CAPITOL ( Laguna BK  )

FORMICA ( ŠBK Košice )

LAGUNA PARTIČKA ( Laguna BK  )

ČAUSABAU ( Prešovský bowlingový klub )

ZNAKOM BJ ( Bardejovský BK  )

THE GUTTERS ( BK Žilina )

ŠBK KOŠICE ( ŠBK Košice )

 

1.liga trojčlenných družstiev divízia Západ 2023/2024

ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )

BC BNC ENGERAU ( Bowling Club BNC )

TOPSTUR ( ŠK Galaxy bowling Trnava )

BC BNC YOUNG BOYS ( Bowling Club BNC )

BOWLERS IN PYJAMAS ( BK Saturn Malacky)

PIRÁTI „A“ (BK Piráti )

BBM „C“  ( BK Saturn Malacky)

TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )

Bowlingové centrá určené pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2023/2024:

Pre II. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2023/2024 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky, Kevypibowling Košice.

Pre I. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2023/2024 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2023/2024 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava a BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev divízia Východ SBwZ 2023/2024 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev divízia Západ  SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava a BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2023/2024 Vám želajú členovia VV SBwZ.

prihláška družstva do ligových súťaží SBwZ 2023/2024 

súpiska družstva pre ligové súťaže SBwZ 2023/2024

súťažný poriadok SBwZ