Prihlášky do ligových súťaží trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2024/2025

Ligové súťaže trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2024/2025 začnú už čoskoro za účasti družstiev, ktoré si právo účasti v jednotlivých súťažiach vybojovali v sezóne 2023/2024. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a 1. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ podľa konečného umiestnenia v sezóne 2023/2024, alebo v baráži o účasť v 1. lige trojčlenných družstiev SBwZ. V divízii 1. ligy trojčlenných družstiev Východ dochádza k jednej zmene a to z dôvodu vylúčenia družstva Triple X team z Extraligy Východ na základe nenastúpenia družstva na 2 hracie dni. Na základe toho postup do 1. ligy divízie Východ si vybojovalo družstvo na 5. mieste Warriors  v baráži o 1. ligu Východ 2024/2025.

Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách a bowlingových centrách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2024/2025 a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže po zaslaní a spracovaní všetkých prihlášok do jednotlivých líg.

Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2024/2025. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ je nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier jednotlivými klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné finálové kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2024/2025. V súťažnom ročníku Extraligy trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025 dochádza k zatraktívneniu súťaže, aby súťaž dostala opäť celorepublikový charakter VV SBwZ na svojom zasadnutí rozhodol o zmene hracieho systému v sezóne 2024/2025. Zmena sa týka hracieho systému v základnej skupine a to odohrania 4 kôl v základných skupinách divízie východ a západ. Po týchto 4 kolách v základnej skupine si družstvá na 1. – 4. mieste v oboch divíziách vybojujú účasť vo finálovej skupine o víťaza Extraligy 2024/2025. Finálové kolá sa odohrajú opäť ako v základnej skupine a to v počte 4 kolá. Dve kolá sa odohrajú na východe a dve kolá na západe. Finálové kolá sa odohrajú od nuly. Rovnakým spôsobom odohrajú aj družstvá oboch divízií východ aj západ tentoraz spolu a to taktiež 4 hracie dni. Družstvá bojujúce o zotrvanie v súťaži si tak budú mať možnosť po dlhšom čase zmerať svoje bowlingové schopnosti s tímami inej divízie čo určite zvýši záujem a súťaživosť tímov. Družstvá z každej divízie na najnižšom mieste v konečnej tabuľke po 4 kolách skupiny o zotrvanie zostupujú a to jedno družstvo do divízie západ a jedno družstvo do divízie východ. Mazania, ako aj výber záverečných kôl budú losované na základe výberu centier družstvami a mazania ŠTK SBwZ. Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2024/2025 platí v hracom priestore dodržiavanie všetkých hygienických nariadení v rámci bowlingového centra.

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 08. 08. 2024 na sekretariát SBwZ: Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2024/2025 je súčasťou tohto článku nižšie.

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, 1. liga, 2. liga) v sezóne 2024/2025 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  08. 08. 2024  v jednom vyhotovení  – prihláška družstva

termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  08. 08. 2024  v dvoch!!! vyhotoveniach – súpiska družstva

termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  01. 09. 2024  – štartovný poplatok Extraliga 795,-€, 1.liga 595,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v 2. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky.

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2024/2025:

Extraliga trojčlenných družstiev divízia Východ 2024/2025

ZNAKOM  ( Bardejovský bowlingový klub )

KPI s.r.o.ŽILINA ( BK Žilina )

HVIEZDA ŽILINA ( BK Žilina )

4 SPORT (BK Lineas Prešov )

EMANMIA ( Prešovský bowlingový klub )

TEMPO CAPITOL ( Laguna BK  )

AUTOŠKOLA SMILE ( Prešovský bowlingový klub )

DRAGONS ( GBK Košice)

 

Extraliga trojčlenných družstiev divízia Západ 2024/2025

BOWLERS IN PYJAMAS ( BK Saturn Malacky)

BOWLINGOVÝ KLUB NZ ( Bowlingový klub NZ )

BK VILIAMS KOMÁRNO (Bowlingový klub Viliams Komárno )

BBM AUTOSAVE JUH ( BK Saturn Malacky)

EUREKO NZ ( Bowlingový klub NZ )

STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )

BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )

 

1.liga trojčlenných družstiev divízia Východ 2024/2025

KOĽKO KOLOV ( BK Žilina )

KOŠICKÍ RYTIERI „A“ (  BK Košickí Rytieri  )

BOWL STARS  ( BOWL STARS  )

WARRIORS ( ŠK Nepočujúcich Košice )

ČAUSABAU ( Prešovský bowlingový klub )

STARCI NA CHMELU ( ŠK GBK Košice  )

THE GUTTERS ( BK Žilina )

MOBILE PROSHOP ( ŠBK Košice )

 

1.liga trojčlenných družstiev divízia Západ 2024/2025

ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )

BC BNC ENGERAU ( Bowling Club BNC )

BC BNC STARS ( Bowling Club BNC )

BC BNC YOUNG BOYS ( Bowling Club BNC )

PIRÁTI „B“  ( BK Piráti )

PIRÁTI „A“ ( BK Piráti )

BBM „C“  ( BK Saturn Malacky)

SATURN MALACKY BBM  ( BK Saturn Malacky )

 

Bowlingové centrá určené pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2024/2025:

Pre II. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2024/2025 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky, Kevypibowling Košice.

Pre I. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2024/2025 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2024/2025 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava a BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev divízia Východ SBwZ 2024/2025 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev divízia Západ  SBwZ 2024/2025 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava a BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2024/2025 Vám želá prezident SBwZ a členovia VV SBwZ.

bwl_vseobecne_propozicie_2024_2025

prihláška družstva

súpiska družstva