Dobrovoľníci v SBwZ

Označenie prijímateľa dobr. činnosti Označenie vysielaj. org. Miesto a trvanie dobr. činnosti Súťaž, vykonanie dobr. činnosti Poskytnuté mat. zabezpečenie a náhrady