Rozhodcovská komisia

Predseda RK – Michal Vigh, tel.: +421 903 258 950‬, email : rk@slovakbowling.sk
Členovia RK – Mikuláš Bikár, Rudolf Witkovský

Rozhodcovia