Slovenský Bowlingový Zväz

 

Dunajská 12, 040 11, Košice
IČO : 36128147
DIČ : 2021823771
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2354 1523

email : sekretariat@slovakbowling.sk
web : www.slovakbowling.sk
mobil : +421 903 712 927


Prezident SBwZ

Vladimír Merkovský, Moldava nad Bodvou, Svätého Rócha 13, tel.: +421 903 712 927, email: prezident@slovakbowling.sk


Sekretariát

Vladimír Merkovský, Moldava nad Bodvou, tel.: +421 903 712 927, email: sekretariat@slovakbowling.sk


Predseda Športovo-Technickej komisie

Miroslav Valigura, Košice, tel.: +421 903 435 788, email: stk@slovakbowling.sk


 Predseda Rozhodcovskej komisie

Michal Vigh, Nové Zámky, tel.: +421 903 258 950, rk@slovakbowling.sk


Predsesa Disciplinárnej komisie

Peter Minarčík, Žilina, tel.: +421 944 611 408, email: dk@slovakbowling.sk


Člen Výkonného výboru

Marián Herc, Levice,  tel.: +421 903 180 833 , email: herc@slovakbowling.sk


Člen Výkonného výboru

Branislav Krajčovič, Bratislava, tel.: +421 905 384 940, email: bkrajcovic@gmail.com


Člen Výkonného výboru

Milan Fedorčík, Prešov, tel.: +421 903 605 959, email: fedorcik@slovakbowling.sk


Dozorná rada SBwZ, email : dr@slovakbowling.sk

Mária Jakobeiová, Zvolen tel.: +421 918 363 606
Daniel Duleba, Bardejov
Matúš Gožo, Prešov


Odvolací orgán SBwZ :

Rastislav Židzik, Košice
Roman Kuciak, Bratislava

 

zápisnica z Valného zhromaždenia SBwZ v súťažnom ročníku 2019/2020

zápisnica z Valného zhromaždenia SBwZ v súťažnom ročníku 2021/2022

zápisnica z Valného zhromaždenie SbwZ v súťažnom ročníku 2021/2022