Športovo-technická komisia

Predseda ŠTK – Miroslav Valigura, tel.: +421 903 435 788, email : stk@slovakbowling.sk
Členovia ŠTK – Lubomír Trojčák, Branislav Krajčovič, Michal Vígh