Nový ročník 2 bwl začal odloženým kolom.

Najlepšie odštartoval PIL-STAV a DEMI s 25 získanými bodmi, kde PIL-STAV vedie len počtom zhodených kolkov.

Na tretej postupovej priečke (baráž) sa zatiaľ usadil Dark-horse s 21 bodmi pred H-D-2-D s 20 bodmi.

Najlepším hráčom kola s priemerom 191 je Peter Šoltés (H-D-2-D).