Dňa 4.12.2023 sa uskutočnilo odložené kolo 2.ligy divízie Malacky A v bowlingovom centre BBM Malacky. .

Prišli všetky štyri tímy ktoré si ligu naplno užili.  2.kolo vyhralo družstvo  Fénix split ktoré získalo 23 bodov. Druhé miesto získalo  družstvo BBM“D“ so ziskom 18 bodovna. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Odrastenci BBM s 10 bodmi. Na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo Jednoťáci so ziskom  9 bodov.
Najlepší hráč kola a zároveň aj zahral najvyššiu hru 213 kuželiek sa stal Josef Smolinský s priemerom 193,5.
Celkom po druhom kole na prvom mieste družstvo Fénix split, druhé miesto BBM „D“ tretie mieste Odrastenci BBM a štvrté miesto Jednoťáci.
Ďalšie  tretie kolo máme na pláne 09.01.2024.
Vasil Bielovič