V nedeľu 16.2.2020 sa odohralo v bowlingu BC Laguna 5. kolo 2. SBwL SNV 2019/2020. Kolo vyhralo družstvo HAPPY TEAM, ktoré získalo 24 bodov pred družstvom Capitol, ktoré získalo 21,5 bodov. Na 3. mieste v kole skončilo družstvo Juniori, ktoré získalo 14,5 bodov. Na 4. mieste v kole skončilo družstvo SPK MEDVEĎ, bez zisku bodov. Najvyšší výkon družstva 598 kolov Happy Team a najvyšší výkon jednotlivca 231 kolov Daniel Jánoš (Happy Team) . TOP jednotlivec kola bol Daniel Jánoš (Happy Team) s priemerom 199,50.  Družstvo SPK Medveď kolo neodohralo pre nemoc a technické príčiny. Je na vedúcich družstva aby včas oznámili prekážky a požiadali o zmenu hracieho dňa. Treba tak urobiť najneskôr v posledný pracovný deň pred hracím dňom.  Ďalšie kolo je plánované 15.03.2020.  Podrobné výsledky môžete pozrieť na  výsledky 2. ligy SNV (AG)