Na základe rozhodnutia RÚVZ SR a nariadenia hlavného hygienika SR sme nútení odložiť konania všetkých podujatí organizovaných SBwZ od 25. 11. 2021 minimálne do 9. 12. 2021. Či toto nariadenie bude trvať aj dlhšie budeme vedieť až tesne pred dátumom 25. 12. 2021 a o prípadnom predĺžení zákazu organizovať športové podujatia Vás budeme včas informovať. Veríme, že tieto dva týždne nám všetkých pomôžu a po skončení zákazu sa opäť vrátime do bowlingových centier.

Prajem Vám pevné zdravie.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ