Séria nominačných turnajov seniorov SBwZ pre Majstrovstvá Európy seniorov 2020

Sériu nominačných podujatí seniorov pre účasť na ME seniorov 2020 vo Viedni tvoria 3 vybrané podujatia VV SBwZ. Prvým podujatím boli Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 v Poprade. Druhým podujatím bol turnaj pod názvom KOŠICE OPEN 2019, ktorý sa odohral v Košiciach. Tretím nominačným podujatím seniorov SBwZ pre účasť na ME seniorov 2020 je podujatie BNC FOLLOW ME 2019 konaný v BNC Bratislava v dňoch 24. – 27. apríla 2019.

Po odohratí tretieho podujatia BNC FOLLOW ME 2019 bude zverejnené konečné poradie v tabuľke nominačných podujatí seniorov SBwZ. Právo reprezentovať SR na ME seniorov 2020 vo Viedni majú štyria muži a štyri ženy s najväčším priemerom v sérii vybraných 3 nominačných turnajov seniorov SBwZ pre Majstrovstvá Európy seniorov 2020 za predpokladu štartu na všetkých troch podujatiach.

Na záverečnom podujatí BNC FOLLOW ME 2019 platí pravidlo, že hráčom sa do rebríčka nominačných podujatí SBwZ započítavajú iba kvalifikačné hry hráča bez handicapu, ktoré vopred nahlásil organizátorovi podujatia Miroslavovi Koníkovi pred štartom danej kvalifikačnej rundy.

Po začatí kvalifikačnej rundy nahlásenie nie je možné!!! Hráč môže nahlásiť iba jednu kvalifikačnú rundu do nominačného rebríčka SBwZ. Všetky ostatné reentry štarty už do rebríčka SBwZ seniorov započítané nebudú, započítavajú sa iba do poradia turnaja BNC FOLLOW ME 2019.

Toto pravidlo bolo použité aj na turnaji KOŠICE OPEN 2019, kde pred každou kvalifikačnou rundou organizátor zverejnil mená hráčov, ktorý  danú rundu hrajú ako nominačnú pre ME seniorov 2020. Prihlásenie na záverečné nominačné podujatie BNC FOLLOW ME 2019 konané v dňoch 24. – 27. apríla 2019 je na stránke: www.bowlingtournament.eu.    

Bližšie info a propozície o podujatí BNC FOLLOW ME 2019 nájdete na stránke BNC FOLLOW ME 2019

Nech Vám to padá!!! (VM)

 

stiahnuť výsledky (formát PDF)

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2019/03/Nominačné-podujatria-seniorov-2019-po-2.-podujatí.pdf“]

KOŠICE OPEN 2019

V bowlingovom centre Galériabowling Košice sa v termíne 11. 03. – 16. 03. 2019 uskutoční bowlingový turnaj KOŠICE OPEN 2019. Turnajové podujatie  KOŠICE OPEN 2019 je v poradí druhým podujatím zaradeným do Nominačnej série podujatí SBwZ pre účasť na ME seniorov 2020 vo Viedni.

V poradí tretím povinným podujatím pre účasť na ME seniorov 2020 vo Viedni je turnaj BNC FOLLOW ME 2019, ktorý sa koná v termíne 24. – 27. 04. 2019 v BNC Bratislava. Na oboch týchto podujatiach bude použitý rovnaký mazací model a hráči tak budú mať možnosť porovnania svojich výsledkov v oboch bowlingových centrách v Košiciach a Bratislave.

Do výsledkovej listiny Nominačných podujatí pre účasť na ME seniorov 2020 sa zaratávajú iba vopred nahlásené kvalifikačné hry hráča organizátorovi, ktoré organizátor pred začiatkom rundy vždy ohlási všetkým prítomným hráčom!!!

KOŠICE OPEN 2019 sa hrá systémom Amerika a po odohratí 6 kvalifikačných hier bude nasledovať štvrťfinále, do ktorého postupujú 15 hráči na 9. až 23. mieste. Po skončení a zoradení štvrťfinále sa uskutoční semifinále v ktorom sa predstavia 1. – 8. miesto po kvalifikácii a hráči na 1. až 7. mieste v štvrťfinále. Štvrťfinále a semifinále sa hrá na súčet 3 hier, ale vo štvrťfinále sa k týmto hrám pripočíta 50% súčet bodov z kvalifikácie. Semifinále sa odohrá na súčet 3 hier od nuly. Finále sa hrá systémom Roll – off, v ktorom sa rozhodne o celkovom poradí KOŠICE OPEN 2019.

Na turnaji KOŠICE OPEN 2019 majú hráči ktorí spĺňajú kritérium buď neregistrovaný hráč, alebo hráč hrajúci v súťažnom ročníku 2018/2019 ktorúkoľvek 2. bowlingovú ligu organizovanú SBwZ právo účasť v skupine B, ktorá je vyhodnocovaná samostatne. Za neregistrovaného hráča sa rozumie hráč, ktorý nie je a nikdy nebol registrovaný v bowlingovom zväze svojej krajiny. Pri vyhodnotení výsledkov bude losovaná aj tombola o zaujímavé ceny. Štartovný poplatok je od 20,-€ v závislosti od rundy a reentry štart je vo výške 20,-€. Ocenenia čakajú aj na najlepšieho seniora turnaja, najlepšiu ženu či juniora a najvyšší náhod. Odmenený bude aj víťaz každej kvalifikačnej rundy a každý hráč pri štarte okrem tombolového lístka získa aj darček od Galériabowling Košice. Na turnaji bude prebiehať aj populárna hra o Jackpot.

Tešíme sa v Galériabowling Košice na Vás!

 

Propozície pre nomináciu na Majstrovstvá Európy seniorov 2020 vo Viedni – ESC 2020.

V roku 2020 sa v Rakúsku v meste Viedeň konajú ME Seniorov 2020 a na spomenutom šampionáte bude aj premiéra nového typu prihlásenia družstiev seniorov, čo znamená, že na šampionát môže každá krajina vyslať iba 4 seniorov a 4 seniorky nie ako tomu bolo doteraz. ME Seniorov sa bude konať iba každé 2 roky a to vždy v rokoch, keď sa nebudú konať MS Seniorov. Na základe tohto nominačného kritéria VV SBwZ rozhodol aj po vzore iných krajín, že pristúpi k sérii nominačných turnajov seniorov pre účasť na ME Seniorov 2020 vo Viedni. Sériu nominačných turnajov budú tvoriť 3 povinné podujatia a to Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 v Poprade, turnaje BNC Follow Me 2019 v Bratislave a Košice Open 2019 v Košiciach.

Prvým povinným podujatím v sérii nominačných turnajov seniorov SBwZ pre štart na Majstrovstvách Európy seniorov 2020 sú Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 konaných 26.01.2019 v bowlingovom centre Citybowling Poprad. Bližšie informácie o konaniach jednotlivých turnajov a taktiež podmienky nominačných turnajov seniorov pre účasť na Majstrovstvách Európy seniorov 2020 budú uverejnené v samostatných Propozíciách pre nomináciu na Majstrovstvá Európy seniorov 2020 vo Viedni – ESC 2020, uverejnených na stránke SBwZ a pod týmto článkom. Nominačných turnajov seniorov sa môžu zúčastniť seniori registrovaný v SBwZ, ktorý v roku konania ME Seniorov 2020 dovŕšia 50 rokov ( t.j. ročník 1970 a starší) a majú zaplatenú registráciu hráča pre sezónu 2018/2019 vo výške 19,-€. Na podujatí Majstrovstvá SR seniorov 2018/2019 majú povolený štart aj hráči ročník nar. 1970, ale ich výsledky sa započítavajú iba do tabuľky nominačných turnajov seniorov a ich účasť končí odohratím kvalifikácie na Majstrovstvách SR seniorov 2018/2019 a do štvrťfinále ďalej nepokračujú. Želáme vám veľa úspechov a nech vám to padá!!!

 

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2019/01/ESC2020_propozicie-nominačných-turnajov.pdf“ title=“ESC2020_propozicie nominačných turnajov“]