header_logo_sbwz

Vlna zvyšovania v celej Európe zasiahla aj segment bowlingových centier na celom Slovensku. Na základe dohody medzi SBwZ a spriaznenými bowlingovými centrami na celom Slovensku sme mohli opäť spustiť bowlingovú sezónu 2022/2023 a všetky plánované podujatia. Zvýšenie cien v bowlingových centrách však budeme musieť rešpektovať, aby sme zachovali chod všetkých bowlingových centier s heslom „ ži a nechaj žiť“. Pre nový ročník bowlingovej sezóny je dohodnutá zmluvná cena hodinového prenájmu pre SBwZ vo výške 10,-€ za hodinu. Bowlingové centrá vychádzajú v ústrety aj hráčom SBwZ a na základe dohody bowlingových centier s prezidentom SBwZ Vladimírom Merkovským boli dohodnuté ceny tréningových hodín pre sezónu 2022/2023 takto:

Bowling Pri trati v Prešove pondelok – štvrtok do 18.00 hod cena 10,-€ / hodina

Galériabowling Košice pondelok – štvrtok do 18.00 hod cena 10,-€ / hodina, sobota – nedeľa do 12.00 hod 10,-€ / hodina

Kevypibowling Košice pondelok – štvrtok do 18.00 hod cena 8,50 € / hodina

Citybowling Poprad ponúka pre hráčov SBwZ zľavu 30% z aktuálnych cien podľa časového pásma

Ekoma Zvolen pondelok – piatok do 18.00 hod cena 9,-€ / hodina, sobota – nedeľa 11,-€ až 13,-€

Lagúna bowling Spišská Nová Ves ponúka pre hráčov SBwZ cenu 10,-€ za tréningovú hodinu

BBM Malacky ponúka pre hráčov SBwZ zľavu 25% z cenníkových cien prenájmu bowlingových dráh

BNC BratislavaPBC Bratislava ponúkajú pre hráčov SBwZ zľavu 30% z cien prenájmu bowlingových dráh vo vybraných časových pásmach

Bowling Academy Žilina pondelok – štvrtok do 18.00 hod cena 10,-€ / hodina

V každom bowlingovom centre je aj možnosť namazania dráhy pred tréningom za poplatok, ale žiadame hráčov, aby namazanie dráh oznámili obsluhe vopred najlepšie už pri zadávaní objednávky, aby sa tak hráči vyhli následným nedorozumeniam z dôvodu inej práce personálu bowlingových centier. Rešpektujme preto túto požiadavku majiteľov bowlingových centier.

V mene SBwZ Ďakujem všetkým majiteľom bowlingových centier za ústretovosť aj v týchto pre bowling ťažkých časoch a pomoc pri zachovaní bowlingového športu na Slovensku

Vladimír Merkovský prezident SBwZ