Aj tento rok bude komunita slovenských nepočujúcich bowlerov organizovať vlastnu ligovú súťaž trojčlenných družstiev. Tentoraz však spojili svoj zámer so Slovenským Bowlingovým Zväzom, ktorý požiadali o ogranizovanie tejto ligy od nasledujúcej sezóny 2017/2018.

Ligová súťaž nepočujúich sa bude riadiť všeobecnými pravidlami bowlingu, startovným poriadkom ako aj propozíciami ligových súťaží SBwZ. Táto súťaž bude ať hrací deň soboty a bude rozdelená do dvoch divízií

  • západ – odohrávané v herniach BNC Bratislava, PBC Bratislava a Strikebowling Trnava
  • východ – odohrávané v herniach Galériabowling Košice, Citybowling Poprad, Bowling pri trati Prešov a Bowling Mirage Žilina

Prihlášky do ligy trojčlenných družstiev nepočujúcich pre sezónu 2017/2018 ako aj súpisky sa zasielajú na adresu Slovenský bowlingový zväz, Werferova 1, 040 11 Košice. Príslušné úhrady štartovného družstiev sa uhrádzajú na účet SBwZ v Tatra banke č.ú. 2623541523/1100  v tvare IBAN SK0211000000002623541523  v nasledovných termínoch pre obe divízie:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do 10. 09. 2017 v jednom vyhotovení tlacivo_c3_prihlaska_druzstva_DEAF
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do 10. 09. 2017 v dvoch!!! vyhotoveniach tlacivo_c4_supiska_druzstva
termín splatnosti štartovného družstva, ktorý bude stanovený po prijatí prihlášok, je najneskôr 30. 09. 2017
termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do 30. 09. 2017 (ČP budú súčasťou faktúry)

 

Veríme, že sa naplnia očakávania z oboch strán ako  SBwZ tak aj Bowlingu Slovenských Nepočujúcich a súťaž bude zaujímavejšia o skúsenosti SBwZ s ogranizovaním daného podujatia.