Na základe rozhodnutia VV SBwZ boli schválené Nominačné kritéria pre seniorov, potrebné k účasti na European Senior Championships 2023 v Dánsku v termíne 27. 1. -5. 2. 2023. Na podujatie ESC 2023 sa budú môcť seniori kvalifikovať po splnení podmienok uvedených v propozíciách Nominačných podujatí seniorov 2022. Základnou podmienkou je dodržanie vekovej hranice pre účasť seniorov a taktiež štart na minimálne dvoch podujatiach schválených VV SBwZ a dosiahnutia patričných výsledkov potrebných k nominácii na podujatie ESC 2023. Sériu Nominačných podujatí seniorov tvoria podujatia GRAND PRIX PREŠOV 2022, BRATISLAVSKÝ POHÁR 2022 a Majstrovstvá SR seniorov 2022/2023. Do celkovej kvalifikácie Nominačných podujatí seniorov sa započítava hráčovi najvyšší priemer z dvoch najlepšie odohratých podujatí v sérii. Na podujatiach GRAND PRIX PREŠOV 2022, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 24. 9. 2022 v bowlingovom centre Bowling Pri trati v Prešove a BRATISLAVSKÝ POHÁR 2022 v termíne 15. -16. 10. 2022 v bowlingovom centre PBC Bratislava si hráči svoj súťažný štart, ktorý sa bude započítavať seniorom do celkového hodnotenia série Nominačných podujatí seniorov 2022 musia ohlásiť vopred u organizátora podujatia!!! Úvodné podujatie, ktoré sa započítava do celkovej série Nominačných podujatí seniorov 2022 je podujatie GRAND PRIX PREŠOV 2022, ktoré sa bude konať v bowlingovom centre Bowling Pri Trati v Prešove. GRAND PRIX PREŠOV 2022 sa začína úvodnými kvalifikačnými rundami 21. 9. 2022 a turnaj vyvrcholí 24. 9. 2022 finálovými súbojmi. Turnaj GARND PRIX PREŠOV 2022 a BRATISLAVSKÝ POHÁR 2022 je určený pre všetkých hráčov bowlingu a pre seniorov sa do série Nominačných podujatí 2022 započítava iba vopred ohlásená kvalifikačná hra seniora na jednotlivom podujatí. Na MSR seniorov 2022/2023 majú hráči právo iba na jeden kvalifikačný štart a výsledok kvalifikácie sa započítava do série Nominačných podujatí seniorov 2022. Na všetky podujatia je potrebné prihlásenie a rezervácia hráča. Pod článkom Vám prinášame aj podmienky Nominačných podujatí seniorov 2022.

Nominačný turnaj seniorov 2022

GRAND PRIX PRESOV 2022 propozície 

prihlásenie na GRAND PRIX PREŠOV 2022