Na základe rozhodnutia VV SBwZ budú 2. ligové súťaže trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022 v divíziách Bratislava, Prešov, Košice, Malacky, Spišská Nová Ves a Nitra pozastavené do termínu schválenia režimu OTP, alebo možnosti odohrať spomenuté súťaže v uvoľnenom režimu nie ako je tomu dnes teda režimu iba OP ( očkovaný a prekonaný ). O uvoľnení podmienok pre celkový šport a športové aj bowlingové súťaže na Slovensku Vás budeme včas informovať. Chceme tak umožniť odohrať súťaže 2. líg trojčlenných družstiev čo najväčšiemu počtu družstiev za splnenia podmienok a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR. Po uvoľnení podmienok budú v časovom predstihu zverejnené aj neodohrané kolá jednotlivých 2. líg.

Termíny podujatí regionálnych a celoslovenských Majstrovstiev jednotlivcov SR 2021/2022 vo všetkých kategóriách, ako aj náhradné termíny neodohraných kôl Extraligy, 1. ligy, Ligy Nepočujúcich a Seniorskej ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022 budú zverejnené do termínu 4. 2. 2022 na stránke www.slovakbowling.sk

Ďakujeme za pochopenie a želáme pevné zdravie všetkým