Z dôvodu technickej nedostupnosti bowlingového centra, je 7. kolo 2. BwL divízie Spišská Nová Ves
preložené na nový termín 29.5.2022.  Vedúci jenotlivých družstiev boli o tejto skutočnosti už informovaní.