Z dôvodu technickej nedostupnosti bowlingového centra, je 8. kolo 2. BwL divízie Spišská Nová Ves
preložené do centra Citybowling Poprad so štartom 5.6.2022 o 15:30.
Vedúci jenotlivých družstiev boli o tejto skutočnosti už informovaní.