Po uvoľnení opatrení pokračujeme v súťažiach organizovaných Slovenským bowlingovým zväzom. Seniorská bowlingová liga trojčlenných družstiev 2021/2022 bude pokračovať už v sobotu 12. marca 2022 svojím 2. kolom. Skupina východ Seniorskej ligy 2021/2022 odohrá svoje 2. kolo v bowlingovom centre Citybowling Poprad. Skupina západ Seniorskej ligy 2021/2022 odohrá svoje 2. kolo taktiež 12. marca 2022 v bowlingovom centre PBC Bratislava. Začiatok zápasov je na programe o 10:00 hod a vstup do bowlingových centier je v režime základ. Na základe pozastavenia súťaže z dôvodu pandémie boli stanovené náhradné termíny pre odohratie všetkých kôl Seniorskej ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022. V poradí 3. kolo sa odohrá 2. apríla 2022 skupina východ v bowlingovom centre Bowling Academy Žilina a skupina západ v bowlingovom centre PBC Bratislava. V poradí 4. kolo Seniorskej ligy 2021/2022 sa odohrá 4. júna 2022 skupina východ v bowlingovom centre  Citybowling Poprad a skupina západ v bowlingovom centre PBC Bratislava.

Z dôvodu dlhšieho výpadku tréningového procesu boli pre nasledujúce kolá Seniorskej ligy 2021/2022 vybrané nové mazacie modely s vyšším ratiom.

2. kolo 12. 3. 2022 – PBC Bratislava, CITYBOWLING Poprad – 41 stopový mazací model Beaten Path V2

3. kolo 2. 4. 2022 – PBC Bratislava, BOWLING ACADEMY Žilina – 42 stopový mazací model Chromium – 6742

4. kolo 4. 6. 2022 – PBC Bratislava, CITYBOWLING Poprad – 39 stopový mazací model Middle Road V2 – 5239

Záverečné finálové dvoj kolo je na programe v dňoch 10. – 11. septembra 2022 v bowlingovom centre BNC Bratislava. Mazanie pre toto dvoj kolo bude losované 3 dni pred začiatkom kola.

Všetkým seniorom želáme hlavne pevné zdravie a skvelé výkony v nasledujúcich kolách.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

Odkazy na dokumenty: