Dovoľujeme si oznámiť, že po vzájomnej dohode medzi SBwZ a Deaf BwL západ ŠTK pristúpila preloženiu 6. ligového kola z pôvodného termínu 10.03.2018 na nový termín 24.03.2018.