Súťažný ročník 2021/2022 bude aj tentoraz s Ligou nepočujúcich športovcov registrovaných v SBwZ. Aj tento rok bude komunita slovenských nepočujúcich bowlerov organizovať spolu so Slovenským bowlingovým zväzom vlastnú ligovú súťaž trojčlenných družstiev. Organizátorom a garantom Ligy nepočujúcich športovcov 2021/2022 bude Slovenský bowlingový zväz, ktorý vytvorí hrací plán a propozície Ligy nepočujúcich ako aj rozpis súťaže poprípade dodatky k súťaži.

Ligová súťaž nepočujúcich športovcov sa bude riadiť všeobecnými pravidlami bowlingu, súťažným poriadkom ako aj propozíciami ligových súťaží SBwZ. Hracím dňom Ligy nepočujúcich športovcov 2021/2022 bude sobota a termíny jednotlivých ligových kôl budú známe po prijatí prihlášok a zverejnené na webovej stránke www.slovakbowling.sk  Jednotlivé hracie kolá ktorých celkovo bude 6 a v každom centre sa odohrajú 2 hracie kolá. Pre Ligu nepočujúcich boli vybrané bowlingové centrá v Bratislave (PBC,BNC), Žilina ( Bowling Academy Žilina) a Prešov (Bowling Pri Trati).

Prihlášky do ligy trojčlenných družstiev nepočujúcich športovcov pre sezónu 2021/2022 ako aj súpisky je potrebné zaslať na adresu:  Slovenský bowlingový zväz, Dunajská 12, 040 01 Košice. Príslušné úhrady štartovného družstiev sa uhrádzajú na účet SBwZ v Tatra banke č.ú. 2623541523/1100  v tvare IBAN SK0211000000002623541523  v nasledovných termínoch pre obe divízie:

termín zaslania súpisky družstva Ligy nepočujúcich 2021/2022: najneskôr do 5. 10. 2021 v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska družstva Ligy nepočujúcich 2021/2022
– termín splatnosti faktúry za štart družstva a členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do 16. 10. 2021 (ČP budú súčasťou faktúry)

UPOZORNENIE!!! Pre Ligu nepočujúcich športovcov platí výnimka pre zaradenie hráča na súpisku akéhokoľvek družstva hrajúceho Ligu nepočujúcich 2021/2022 a tak hráč nemusí podávať prestup medzi klubmi ani hosťovanie a môže byť uvedený iba na jednej súpiske v akomkoľvek družstve aj bez jeho kmeňovej príslušnosti k tomuto klubu. (t.j. ak hráč je napríklad členom klubu BK Nepočujúcich Košice a Ligu nepočujúcich chce hrať za BK Žilina môže tak urobiť a k tomu ho stačí napísať na súpisku družstva BK Žilina bez nutnosti hosťovania či prestupu !!!). Táto výnimka platí iba pre Ligu nepočujúcich športovcov 2021/2022.

Zároveň oznamujeme všetkým účastníkom Ligy nepočujúcich športovcov 2021/2020, že táto súťaž sa bude riadiť aj aktuálnym Covid semaforom a športovým Covid semaforom platným v danom čase konania jednotlivého kola v danom regióne kde sa bude kolo odohrávať !!!

 

Veríme, že sa naplnia očakávania a sezóna Ligy nepočujúcich športovcov 2021/2022 sa odohrá bez narušenia jednotlivých kôl z dôvodu pandemických opatrení.

súpiska družstva Ligy nepočujúcich 2021/2022