Nová bowlingová sezóna 2021/2022 je pripravená aj pre našich seniorov a to Seniorskou ligou trojčlenných družstiev 2021/2022. Opäť Seniorskú ligu trojčlenných družstiev 2021/2022 organizuje Slovenský bowlingový zväz v spolupráci s Občianskym združením ESBC-SK. Tak ako aj po minulé „ nekovidové “ roky si opäť naši seniori zmerajú svoje bowlingové zručnosti v dvoch skupinách podľa regiónov rozdelených na skupinu Východ a Západ. Družstvá v obidvoch skupinách odohrajú 4 hracie dni, po ktorých bude nasledovať tradičné finálové dvoj kolo, ktoré sa odohrá opäť v jeden víkend. Po odohratí finálových kôl, do ktorých postupujú všetky prihlásené družstvá v základných skupinách spoznáme víťazov a celkové umiestnenie družstiev v Seniorskej lige trojčlenných družstiev 2021/2022. Pre skupinu Východ boli vybrané bowlingové centrá Bowling Academy Žilina, Bowling Pri Trati Prešov a Citybowling Poprad. Pre skupinu Západ bowlingové centrá BNC a PBC Bratislava. Záverečné finálové dvojkolo sa uskutoční v BNC Bratislava. Podmienkou účasti družstva v Seniorskej lige trojčlenných družstiev 2021/2021 je zaslanie vyplnenej súpisky družstva v dvoch vyhotoveniach na sekretariát Slovenského Bowlingového Zväzu, ulica Dunajská 12, 040 01 Košice v termíne do 17. 10. 2021. Po tomto termíne budú na stránke www.slovakbowling.sk zverejnené termíny jednotlivých kôl, ako aj propozície Seniorskej ligy trojčlenných družstiev 2021/2022.  Tešíme sa na zaujímavé súboje v Seniorskej lige trojčlenných družstiev 2021/2022. V prípade bližších informácií ohľadom ligy kontaktujte Vladimíra Merkovského na  tel. čísle 0903712927.

Súpiska družstva Seniorskej ligy 2021/2022