Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných SBwZ v sezóne 2022/2023

V novom ročníku 2022/2023 pokračujú bowlingové ligové súťaže trojčlenných družstiev, kde si právo účasti vybojovali jednotlivé družstvá v sezóne 2021/2022. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a l. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ podľa konečného umiestnenia v sezóne 2021/2022, alebo v baráži o účasť v l. lige trojčlenných družstiev SBwZ. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách a bowlingových centrách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev.. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2022/2023 a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže.
Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2022/2023 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2022/2023. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné finálové kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2022/2023. Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2022/2023 platí používanie dezinfekčných prostriedkov v hracom priestore bowlingových centier aj počas konania hracích dní a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení.

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 05. 09. 2022.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 je súčasťou tohto článku nižšie.

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2022/2023 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  05. 09. 2022  v jednom vyhotovení. prihláška družstva
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  05. 09. 2022  v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska družstva
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  20. 09. 2022  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky.

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2022/2023:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2022/2023 

 • SERGIO  ( Prešovský bowlingový klub )
 • 4 SPORT PREŠOV (BK Lineas Prešov )
 •  KPI ŽILINA ( BK Žilina )
 • ZUNAMI  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • BOWLNG U PIŤA ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • ŠBK KOŠICE  ( Športový bowlingový klub Košice )

Extraliga trojčlenných družstiev západ 2022/2023 

 • SATURN MALACKY BBM ( BK Saturn Malacky )
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( (Bowlingový klub Viliams Komárno )
 • BOWLINGOVÝ KLUB NZ ( Bowlingový klub NZ)
 • BC BNC YOUNG BOYS ( Bowling Club BNC )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowlingový klub NZ)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga tročlenných družstiev východ 2022/2023

 • ZNAKOM ( Bardejovský BK  )
 • FORMICA ( Športový bowlingový klub Košice)
 • LAGUNA STRIKE ( Laguna BK  )
 • DRAGONS  ( ŠK GBK Košice )
 • KOĽKO KOLKOV  ( BK Žilina )
 • LAGUNA CAPITOL ( Laguna BK  )
 • DEAF WARRIORS KOŠICE ( Športový klub nepočujúcich Košice)
 • BK ŽILINA ( BK Žilina )

l.liga trojčlenných družstiev západ 2022/2023

 • BBM „ C “ ( BK Saturn Malacky)
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR TRNAVA ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • STRELCI ( BK Nitra )
 • BBM AUTOSAVE JUH  ( BK Saturn Malacky)
 • BLUE DEVILS ( BK Saturn Malacky)
 • BC BNC ENGERAU  ( BC BNC )

Bowlingové centrá pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2022/2023:

Pre II. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2022/2023 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky.

Pre I. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Východ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Západ  SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2022/2023 želá Vladimír Merkovský prezident SBwZ.