Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných SBwZ v sezóne 2019/2020

Bowlingová sezóna 2018/2019 je pomaly úspešne za nami a čaká nás nový ročník 2019/2020. V novom ročníku sa bude opäť hrať Extraliga trojčlenných družstiev a l. liga trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ.  Otvorenie jednotlivých ll. líg SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách. Pre otvorenie ll. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2019/2020  a uverejnené na stránke www.slovakbowling.skv sekcii ligové súťaže.
Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 budú zverejnené po dohode družstiev na základe dostupnosti bowlingových centier.

Tak ako každoročne aj teraz sú termíny pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do jednotlivých líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov. Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2019/2020 je súčasťou tohto článku nižšie.

 

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2019/2020 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  15. 08. 2019  v jednom vyhotovení. 
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  15. 08. 2019  v dvoch!!! vyhotoveniach
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  01. 09. 2019  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZbude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania zápasov)
termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do  01. 09. 2019  (ČP budú súčasťou faktúry) pozn. ČP hráča = 19 EUR

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy 2019/2020!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2019/2020:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2019/2020 

 • KPI ŽILINA   ( BK Žilina )
 • 4 SPORT (BK Lineas Prešov )
 • ZNAKOM  ( Bardejovský bowlingový klub )
 • PINTEA  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • PIL – STAV ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • BK SLOVFRUIT KOŠICE  ( BK Slovfruit Košice )

Extraliga západ 2019/2020 

 • SATURN MALACKY JUH ( BK Saturn Malacky )
 • BC BNC ENGERAU ( Bowling Club BNC)
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( BK Villiams Komárno )
 • BBM SATURN MALACKY ( BK Saturn Malacky )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowling Club 300 Nové Zámky)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowling Club 300 Nové Zámky )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga východ 2019/2020

 • LAGUNA PERTIČKA ( Laguna BK  )
 • HD2D ( Prešovský bowlingový klub )
 • X – DEAF KOŠICE  ( ŠKN Košice)
 • DRAGONS A ( ŠK GBK Košice )
 • NÁDEJE  ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAMINA ( Prešovský bowlingový klub )
 • CAFFE BAR EUROPA ( Prešovský bowlingový klub)
 • BLUE TEAM ( BK Košice )

l.liga západ 2019/2020

 • PRIMA TéTé TRNAVA  ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • CITYBOWLING BA (Hokejový klub Kings)
 • SESK NZ ( Bowling Club 300 Nové Zámky )
 • BC BNC YOUNG BOYS (BC BNC)
 • Mr. SPLIT BRATISLAVA (ŠK Mr. Split Bratislava )