Ďalšia už šiesta sezóna Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev  (SBwL) je predo dvermi. Úvodné kolo SBwL 2018/2019 sa uskutoční ešte koncom septembra, bližšie informácie o terminovníku seniorských podujatí v nadchádzajúcej sezóne budú zverejnené v ďalšom článku. Prinášame vám prvotné informácie o súťaži.

V sezóne 2018/2019 by sme mali z väčšej časti kopírovať hrací model z minulého ročníka. Súťaž bude opäť rozdelená na základnú a nadstavbovú časť – finále. Družstvá sa budú môcť v prvej časti zapojiť do jednej zo základných skupín Západ alebo Východ. Do nadstavbovej časti budú opäť postupovať všetky družstvá a aj tento krát sa finálová časť odohrá v dvoch hracích dňoch.

Ďalšie doplňujúce informácie o SBwL 2018/2019 budú uvedené v Dodatku k propozíciám, ktorý zverejníme hneď po ukončení registrácie družstiev.

V prílohe prikladáme návrh základných propozícií súťaže a takisto prihlášku do SBwL 2018/2019. Termín na jej odoslanie je DO 15. SEPTEMBRA 2018 na mail BKrajcovic@gmail.com. Prípadné akékoľvek ďalšie informácie ohľadom súťaže môžete zisťovať tiež telefonicky 0905 384 940. (BK)