Po dvojmesačnej prestávke je tu SBwZ opäť s prvým tréningovým kempom v tomto roku pod vedením reprezentačného trénera Costasa Mitsingasa. Kemp sa uskutoční v termíne od 23.2. – 25.2.2018 v Prešovskom bowlingovom centre Bowling pri trati. Začiatok kempu je naplánovaný na 23.2.2018 o 8:00 prvou skupinou hráčov, po ktorej bude nasledovať druhá skupina hráčov zvyčajne zo vzdialenejších častí SR.

Rozdelenie hráčov do skupín bude rozhodnuté trénerom podľa viacerých kritérií ako aj individuálnych potrieb jednotlivých účastníkov. Samotné zadelenie do skupin bude oznámené prihláseným hráčom pár dní pred začiatkom konania.

Prihlásenie na tento kemp je možné prostredníctvom rezervačného systému SBwZ tu pričom cena zostáva aj tento kemp 150€. Prípadné otázky s organizáciou môžete smerovať na Miroslava Valiguru +421 903 435 788.

Tešíme sa na vašu účasť