Prvým Majstrovským podujatím organizovaným SBwZ v roku 2019 bude podujatie Majstrovstvá SR v kategórii Seniorov 2018/2019. Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 sa uskutoční dňa 26.01.2019 v bowlingovom centre Citybowling Poprad v OC MAX Poprad. Tak ako aj po minulé roky aj tento rok je záverečná kvalifikačná runda určená iba pre hráčov skupiny Západ SR. Prihlásenie hráčov na MSR 50 je tentoraz nutné do termínu 22.01.2019 na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii rezervačný systém. Obsadzovačka bola spustená dňa 29.12.2018.

Na hráčov čaká 6 kvalifikačných rúnd po ktorých bude nasledovať štvrťfinále do ktorého postupuje 32 hráčov a v ňom postupujúci odohrajú tentoraz 2 hry systémom Amerika a k odohratým 2 hrám si pripočítajú 40% kvalifikačného súčtu. Po zoradení štvrťfinále budú nasledovať semifinálové a finálové súboje hrané KO systémom. Nového Majstra SR v kategórii seniorov 2018/2019 spoznáme 26.01.2019 v Poprade okolo 20:00 hodiny, kedy je naplánované slávnostné vyhlásenie výsledkov. Odmenená bude aj najlepšia žena podujatia, ktorá získa titul Majsterka SR Seniorov 2018/2019 a finančnú odmenu.

Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 sú prvým povinným podujatím v sérii nominačných turnajov pre Majstrovstvá Európy seniorov 2020. Nakoľko sa v roku 2020 v Rakúsku v meste Viedeň konajú ME Seniorov 2020 a na spomenutom šampionáte bude aj premiéra nového typu prihlásenia družstiev seniorov a to, že na šampionát môže každá krajina vyslať iba 4 seniorov a 4 seniorky nie ako tomu bolo doteraz. ME Seniorov sa budú konať iba každé 2 roky a to vždy v rokoch, keď sa nebudú konať MS Seniorov. Na základe tohto nominačného kritéria SBwZ rozhodol aj po vzore iných krajín, že pristúpime k sérii nominačných turnajov seniorov pre ME Seniorov 2020.

Sériu nominačných turnajov budú tvoriť 3 podujatia a to Majstrovstvá SR Seniorov 2018/2019 v Poprade, turnaje BNC Follow Me 2019 v Bratislave a KOŠICE OPEN 2019 v Košiciach. Bližšie informácie o konaniach jednotlivých turnajov a taktiež podmienky nominačných turnajov seniorov pre účasť na Majstrovstvách Európy seniorov 2020 budú uverejnené v termíne do 09.01.2019 na stránkach SBwZ.

Nominačných turnajov seniorov sa môžu zúčastniť seniori registrovaný v SBwZ, ktorý v roku konania ME Seniorov 2020 dovŕšia 50 rokov ( t.j. ročník 1970 a starší) a majú zaplatenú registráciu hráča pre sezónu 2018/2019 vo výške 19,-€.

Na podujatí Majstrovstvá SR seniorov 2018/2019 majú povolený štart aj hráči ročník nar. 1970, ale ich výsledky sa započítavajú iba do tabuľky nominačných turnajov seniorov a ich účasť končí odohratím kvalifikácie na Majstrovstvách SR seniorov 2018/2019 a do štvrťfinále ďalej nepokračujú.

POZOR ZMENA!!! Na základe podnetov od hráčov z dôvodu nedostatočného času a obsadenosť kvalifikačných rúnd pre prihlásenie sa na prvotne plánované podujatie BNC MASTERS 2019 dochádza k zmene povinného nominačného podujatia pre účasť na ME Seniorov 2020. Novým nominančným podujatím pre účasť na ME Seniorov 2020  bude podujatie BNC Follow Me 2019, koanané v BNC Bratislava.   Prihlásenie na podujatie  BNC Follow Me 2019, ktoré je povinným nominačným podujatím k účasti na ME Seniorov 2020 bude spustené na rezervačnom portáli www.bowlingtournament.eu dňa 06. 02.2019 a preto žiadame hráčov, aby využili prihlásenie v predstihu a zabezpečili si svoj štart vo vyhovujúcich kvalifikačných rundách. Podujatie BNC Follow Me 2019 sa koná v termíne 24. – 27. 04. 2019 v BNC Bratislava.

Podujatie KOŠICE OPEN 2019, ktoré je taktiež povinným nominačným podujatím k účasti na ME Seniorov 2020 sa bude konať v dňoch 25. 02. – 03. 03. 2019 v Galériabowling Košice. Prihlásenie na turnaj bude spustené dňa 10. 02. 2019 na www.slovakbowling.sk v sekcii rezervačný systém SBwZ.

Bližšie informácie a podmienky nominačných turnajov pre účasť na ME Seniorov 2020 budú zverejenené dňa 09. 01. 2019 na stránke www.slovakbowling.sk

Tešíme sa na vaše výkony a nech vám to padáá!!!

Vladimír Merkovský – prezident SBwZ