Dnes sme na Slovensku konečne uzreli svetielko na konci tunela v športe a to pri otváraní jednotlivých športovísk tak vnútorných ako aj vonkajších. Toto otvorenie sa týka aj bowlingu aj keď zatiaľ v značnom obmedzení. V piatok Vláda SR schválila dlho očakávaný Covid automat pre šport, ktorým sa majú postupne otvárať jednotlivé športoviská na základe jasných pravidiel stanovených práve týmto Covid automatom pre šport. Od 19. apríla 2021 sa do praxe zavádza Covid automat pre šport, ako nosné opatrenie z dielne Sekcie športu z rezortu školstva SR. Pre lepšiu zrozumiteľnosť opatrení rezort školstva vypracoval prehľadnú infografiku pre aktuálny III. stupeň varovania a športovci sa môžu riadiť opatreniami na webovej stránke www.covidsport.sk  na ktorej stačí zadať okres a druh športu a dozviete sa podrobné informácie o konkrétych opatreniach v danom športe tak pre rekreačných či organizovaých športovcov. Mometálne pre šport bowling platí možosť iba tréningov v maximálnom počte 6 hráčov + 1 tréner pri zachovaní 2 metrových odstupov, používania každej druhej dráhy a dodržania 35 m2 na jedu osobu v bowlingovom centre. Pri hre je potrebné dodržiavanie odstupov hráčov, dezinfekciu rúk a bowlingových gulí počas hry, zákaz kozumácie nápojov a samozrejme mať počas hry a celého času v bowlingovom centre nasadený respirátor FFP2. Žiadame všetkých hráčov o doržiavanie opatrení na základe predpisu Covid automatu v športe, aby sme predišli šíreniu nákazy. Otvorenie bowlingových centier pre tréningový proces je plne v kompetencii majiteľov a prevádzkovateľov bowlingových centier a preto dostupnosť tréningových hodín vo Vami vybranom centre si vopred overte!!! Prajem Vám veľa „Strike“ hodov pri opätovnom návrate k bowlingovému športu.

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

 

COVID AUTOMAT PRE ŠPORT

WWW.COVIDSPORT.SK