Výkonný Výbor Slovenského bowlingového zväzu v zmysle článku 14 bod 8. Stanov Slovenského bowlingového zväzu, zvoláva Valné Zhromaždenie Slovenského bowlingového zväzu na deň 30. 12. 2020. Valné Zhromaždenie Slovenského bowlingového zväzu sa uskutoční v bowlingovom centre Bowling Pri trati v Prešove so začiatkom o 17.00 hod. Súčasťou programu Valného Zhromaždenia SBwZ je aj voľba prezidenta a členov Výkonného Výboru a Dozornej rady Slovenského bowlingového zväzu. Návrhy na volených členov musia byť doručené na sekretariát SBwZ na adresu Slovenský bowlingový zväz Dunajská 12, 040 01 Košice v písomnej forme so stručným odôvodnením najneskôr 20 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia SBwZ. Klubom s právom hlasu budú na adresu sídla klubu doporučene poštou zaslané poverovacie listiny a program Valného zhromaždenia. Veríme, že aj v tomto náročnom období si nájdete čas k účasti na Valnom zhromaždení Slovenského bowlingového zväzu.

 

S úctou

 

Vladimír Merkovský

prezident SBwZ

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2020/11/Pozvanka_.pdf“]