header_logo_sbwz

Po úspešnom ročníku 2021/2022 v Seniorskej lige trojčlenných družstiev SBwZ, ktorá vyvrcholila krásnym finálovým víkendom v septembri v BNC Bratislava je tu nový ročník tejto populárnej súťaže medzi seniormi. Aj tento rok sa Seniorská bowlingová liga trojčlenných družstiev SBwZ 2022/2023 uskutoční v dvoch divíziách Východ a Západ. Po skončení základnej časti, ktorú budú tvoriť 4 hracie dni v základných skupinách bude nasledovať opäť grandiózne finále počas dvoch víkendových dní. Začiatok súťaže je naplánovaný na január 2023. Prihlášky a súpisky družstiev žiadame zaslať na adresu sídla SBwZ – Dunajská 12, Košice 04011 najneskôr do 15. 11. 2022.  Pripomíname výnimku pre Seniorskú ligu trojčlenných družstiev a to, že družstvá nemusia byť tvorené hráčmi v rámci klubu!!! Na súpiske tak môže mať družstvo hráča z akéhokoľvek klubu, ktorý spĺňa vekovú hranicu pre štart v Seniorskej súťaži.  Štart v Seniorskej lige nepodlieha prestupu ani hosťovaniu. Na základe zaslania prihlášok budú vytvorené propozície a systém hry jednotlivých zápasov a budú určené termíny jednotlivých kôl. Tešíme sa na Vaše výkony

tlacivo_c3_prihlaska_druzstva_SBwZ

súpiska družstva