Na základe rozhodnutia ŠTK a prezidenta SBwZ  sa najbližší tréningový kemp, ktorý sa mal konať v BNC Bratislava, ruší.

Predpokladaný nový termín uskutočnenia kempu je začiatok septembra 2023, bližšie informácie o presnom dátume a mieste konania budú ohlásené na konci augusta 2023 prostredníctvom stránky SBwZ a rezervačného systému.