Výkonný Výbor Slovenského bowlingového zväzu v zmysle článku 14 bod 8. Stanov Slovenského bowlingového zväzu, zvoláva preložené Valné Zhromaždenie Slovenského bowlingového zväzu na deň 11. 10. 2021. Valné Zhromaždenie Slovenského bowlingového zväzu sa uskutoční v bowlingovom centre Bowling Pri trati v Prešove so začiatkom o 17.00 hod. Valné zhromaždenie SBwZ sa uskutoční v náhradnom termíne kvôli zlej pandemickej situácii na celom území SR a s rovnakými bodmi programu.  Súčasťou programu Valného Zhromaždenia SBwZ je aj voľba prezidenta a členov Výkonného Výboru a Dozornej rady Slovenského bowlingového zväzu. Klubom s právom hlasu budú na adresu sídla klubu doporučene poštou zaslané poverovacie listiny a program Valného zhromaždenia SBwZ. Veríme, že aj v tomto náročnom období si nájdete čas k účasti na Valnom zhromaždení Slovenského bowlingového zväzu.

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2021/09/Pozvanka-VZ-092021_.pdf“ title=“Pozvánka VZ 09:2021_“]