Dnes sme vylosovali mazací model, ktorý bude aplikovaný v sobotu v bowlingovom centre Citybowling Poprad na Majstrovstvách SR jednotlivcov v kategórii mužov 2021/2022. Vylosovaným mazacím modelom je 40 stopové mazanie pod názvom 2020 SYC Planet Fun s 24,5 ml oleja a ratiom 1:5. Veríme, že na tomto vylosovanom mazaní sa bude dariť všetkým súťažiacim.

Nech Vám to padáá

link na video z losovania