Nadchádzajúci víkend sa bowlingovom centre Bowling pri trati Prešov uskutočnia Majstrovsktvá SR dvojíc 2021/2022.

ŠTK vybrala niekolko mazacích modelov, z ktorých bol vyžrebovaný model

Bredd 40 – 40 stopové mazanie s 27,30ml oleja.

Záznam z losovania bude zverejnený pod článkom.

Všetkým prihláseným prajeme super výkony a nech vám to padá.