Na základe podnetu hráčov, vedúcich družstiev a rozhodcu 1. BwL západ komisia ŠTK a VV rozhodli o preložení 5. ligového kola z bowlingového centra BC300 Nové Zámky do bowlingového centra BNC Bratislava nakoľko sa objavili prekážky v technickej spôsobilosti bowlingového centra pre 1. BwL a ExL. Nakoľko dochádza k mene centra je potrebné zmeniť aj mazací model, zodpovedajúci pre dané centrum a mazací stroj, ktorý bude zverejnený v časti mazania.

Termín ako aj čas začiatku 5. ligového kola zostáva nezmenený t.j. 16.02.2020 o 10:00. (Miroslav Valigura)