Oznamujeme hráčom 1. BwL východ, že ŠTK pristúpila k zmene termínu 7.kola 1.BwL Východ z pôvodného termínu 22.04.2018, ktorý kolidoval s finálovými dňami SBwL ako aj zámerom rekonštrukcie bowlingového centra Bowling pri trati v mesiaci 6/2018, na nový termín 13.05.2018. Následné 8.kolo zostáva v pôvodnom termíne 20.05.2018.

Rovnako tak ŠTK pristúpila k zmene termínu 2. BwL Prešov 8.kola z pôvodného termínu 13.05.2018 na termín 06.05.2018.

Zároveň nám bol oznámený zámer rekonštrukcie bowlingového centra Galériabowling Košice v mesiaci 05/2018 a preto ŠTK zvolila posun finálových kôl pre 2. BwL Košice A na nový termín 03.06.2018 a 2. BwL Košice B na nový termín 17.06.2018