Na základe rozhodnutia Športovo technickej komisie SBwZ prinášame nové termíny konania Extraligy a 1. ligy trojčlenných družstiev 2021/2022 v divíziách východ a západ. Nové kolá spomenutých líg prinášame na základe odloženia kôl z dôvodu pandemickej situácie na
Slovensku, kde nebolo možné plánované kolá odohrať. ŠTK SBwZ mala neľahkú úlohu v nabitom termínovom kalendári SBwZ nájsť voľné miesta na zaradenie neodohratých ligových kôl Extraligy a 1. ligy trojčlenných družstiev 2021/2022 SBwZ. ŠTK SBwZ rozhodla aj o mazacích modeloch určených pre prvé 3 kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2021/2022, kde sa bude aplikovať v poradí na 1. – 3. kolo mazací model pre centrá s technológiou AMF Beaten Path V2 a centrá s technológiou BRUNSWICK mazací model STONEHENGE alebo pre mazačky Brunswick BR10-SH. Mazací model pre Extraligu trojčlenných družstiev 2021/2022 pre 4. – 6. kolo v poradí pre centrá s technológiou AMF mazací model WINDING ROAD V2 a pre centrá s technológiou BRUNSWICK mazací model MIDDLE ROAD V2 a pre mazačky
Brunswick BC4-MR.

Upozorňujeme aj na fakt, že mazania sa budú riadiť podľa hracieho kola v poradí, ktoré sa tak nemusí vždy zhodovať s dátumom kola. Platí pravidlo, že rozhoduje ktoré kolo v poradí sa ide odohrať, také bude aj mazanie pre toto kolo v poradí v rozpise nie podľa dátumu.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2021/2022 budú nasledovať taktiež ako v Extralige mazacie modely podľa kôl, ktoré nasledujú podľa poradia v dodatku k rozpisu súťaže. Pripomíname iba skutočnosť, že všetky ostatné tímové súťaže organizované SBwZ okrem 2. ligy Žilina s momentálne ešte stále pozastavené až do momentu uvoľnenia opatrení ÚVZ SR. O možnosti a termíne spustenia všetkých súťaží budú všetci hráči informovaný na stránke www.slovakbowling.sk

Nové termíny kôl Extraligy trojčlenných družstiev 2021/2022 SBwZ platné od 5. 2. 2022
3. kolo 27.02.2022 – Extraliga 2021/2022 východ – Bowling pri trati Prešov – mazanie BR10-SH
3. kolo 27.02.2022 – Extraliga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie STONEHENGE
4. kolo 06.03.2022 – Extraliga 2021/2022 východ – Bowling pri trati Prešov – mazanie BC4-MR
4. kolo 06.03.2022 – Extraliga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie MIDDLE ROAD V2
5. kolo 27.03.2022 – Extraliga 2021/2022 východ – Bowling pri trati Prešov – mazanie BC4-MR
5. kolo 27.03.2022 – Extraliga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie MIDDLE ROAD V2
6. kolo 10.04.2022 – Extraliga 2021/2022 východ – Citybowling Poprad – mazanie WINDING ROAD V2
6. kolo 10.04.2022 – Extraliga 2021/2022 západ – PBC Bratislava – mazanie WINDING ROAD V2
01.05.2022 – 1. hrací deň Extraliga 2021/2022 skupina o titul – Bowling Academy Žilina
01.05.2022 – 1. hrací deň Extraliga skupina východ o udržanie – Bowling pri trati Prešov
01.05.2022 – 1. hrací deň Extraliga skupina západ o udržanie – BNC Bratislava
22.05.2022 – 2. hrací deň Extraliga skupina o titul – BNC Bratislava
22.05.2022 – 2. hrací deň Extraliga skupina východ o udržanie – Bowling Academy Žilina
22.05.2022 – 2. hrací deň Extraligy skupina západ o udržanie – PBC Bratislava

Mazacie modely pre finálové kolá 01. 05. 2022 a 22. 05. 2022 Extraligy trojčlenných družstiev 2021/2022 SBwZ tak pre skupinu o titul, ako aj pre skupiny o udržanie v divíziách západ a východ budú losované a zverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii mazania.

Nové termíny kôl 1. ligy trojčlenných družstiev 2021/2022 SBwZ platné od 5. 2. 2022
4. kolo 06.03.2022 – 1. liga 2021/2022 východ – Bowling Academy Žilina – mazanie BEATEN PATH V2
4. kolo 06.03.2022 – 1. liga 2021/2022 západ – PBC Bratislava – mazanie BEATEN PATH V2
5. kolo 20.03.2022 – 1. liga 2021/2022 východ – Bowling Academy Žilina – mazanie WINDING ROAD V2
5. kolo 20.03.2022 – 1. liga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie MIDDLE ROAD V2
6. kolo 03.04.2022 – 1. liga 2021/2022 východ – Citybowling Poprad – mazanie WINDING ROAD V2
6. kolo 03.04.2022 – 1. liga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie MIDDLE ROAD V2
7. kolo 24.04.2022 – 1. liga 2021/2022 východ – Bowling Academy Žilina – mazanie WINDING ROAD V2
7. kolo 24.04.2022 – 1. liga 2021/2022 západ – BNC Bratislava – mazanie MIDDLE ROAD V2
8. kolo 15.05.2022 – 1. liga 2021/2022 východ – Bowling pri trati Prešov – mazanie BC4-MR
8. kolo 15.05.2022 – 1. liga 2021/2022 západ – PBC Bratislava – mazanie WINDING ROAD V2

 

Súvisiace dokumenty: