V bowlingovom centre BBM Malacky sa dňa 28. 11. 2023 malo uskutočniť 2. kolo trojčlenných družstiev 2023/2024 divízia Malacky „A“. Po dohode vedúcich družstiev a majiteľa bowlingového centra BBM Malacky bude plánované kolo z termínu 28. 11. 2023 preložené na nový termín 4. 12. 2023 tentoraz však so začiatkom o 18.00 hod. Po dohode vedúcich družstiev sa všetky zostávajúce kolá 2. ligy trojčlenných družstiev divízie Malacky „A“ a divízie Malacky „B“ budú začínať až o 18.00 hod čo je o pol hodiny neskôr ako bol pôvodný začiatok. Tieto zmeny budú zapracované aj do dodatku propozícií k jednotlivým ligám. Ďakujeme za pochopenie