Oznamujeme hráčom 2. BwL Košice, že vzhľadom na presun kola z dôvodu technických problémov bowlingového centra ŠTK rozhodla o zlúčení finálových kôl 2. BwL Košice A a Košice B na jednotný termín 17.6.2018.

Ako prvý nastúpia na finálové kolo hráči 2. BwL Košice B a to o 9:00 (pozor zmena oproti pôvodnému termínu)

Ako druhý nastúpia na finálové kolo hráči  2. BwL Košice A a to o 13:00, nakoľko kolo tejto skupiny bolo nutné preložiť.