European Women Championships 2022 v Dánsku Aktualizované!!

18. august 2022 – Dnes na šampionáte EWC 2022 začala súťaž družstiev. Naše dievčatá tak ako všetky ostatné na EWC 2022 odohrali prvé 3 hry v súťaži družstiev. Úvodná hra skvele vyšla Kristíne Šramkovej, ktorá zaznamenala svoj najvyšší náhod na šampionáte 264 bodov. Druhá hra bola taktiež veľmi dobrá v podaní Kristíny Šramkovej náhodom 202 bodov. Tretia hra už nenadviazala na úvodné dve hry, ale výkon 169 bodov v súčte troch hier znamená priemer 211,7 bodov a súčet 635 bodov čo je v priebežnom celkovom poradí Masters zlepšené 48. miesto. Našej druhej reprezentantke Lenke Šulkovej sa nedarilo dnes ako by si to predstavovala a po hrách 158, 145 a 134 so súčtom 437 bodov je v celkovom súčte na 95. mieste. V záverečných hrách držíme našim hráčkam palce.

17. augusta 2022 – Počas dvoch dní pokračovala na podujatí EWC 2022 súťaž trojíc. Naše reprezentantky sa predstavili v kombinovanom tíme trojíc z Izraelskou reprezentantkou. Našim dievčatám sa výsledky zarátavali iba do súťaže Masters a tak bolo a ešte je vždy možnosť hrať o účasť v záverečnej súťaži Masters. Naším dievčatám sa nedarilo podľa predstáv a na veľmi ťažkom mazaní pomaly bojovali s podmienkami na dráhach. V kategórii trojíc sa lepšie darilo Lenke Šulkovej s priemerom 163,8 boda a Kristína Šramková dosiahla priemer 158,3 bodov. V priebežnom poradí je na 66. mieste Kristína Šramková sú súčtom 3202 bodov a strata na postupové miesto do záverečnej  súťaže Masters je 289 bodov. Lenka Šulková je na priebežnom 96. mieste so súčtom 2833 bodov a stratou na Masters 658 bodov. V záverečnej časti EWC 2022 v súťaži družstiev držíme našim dievčatám palce aj keď sa opäť predstavia iba v kombinovanom družstve doplnenom o reprezentantky iných krajín a ich výkony sa budú zarátavať do súťaže Masters.

13. augusta 2022 – Dnes pokračovala na EWC 2022 v Dánsku súťaž dvojíc. Nše reprezentantky Kristína Šramková a Lenka Šulková nastúpili v prvom bloku hier a začali úvodnú hru súčtom 391 bodov a v druhej zahrali svoj najvyšší súčet hlavne zásluhou Kristíny Šramkovej, ktorá zaznamenala skvelý náhod 248 bodov a Lenka Šulková pridala 185 bodov čo vynieslo v tejto hre našim dievčatám súčet 433 bodov. Ďalšie hry sa našim reprezentantkám už nepodarilo dosiahnuť výkony ako v prvých dvoch hrách a tak s celkovým súčtom 2080 bodov sú zatiaľ na 12. priečke v priebežnom poradí. Samozrejme všetky hry sa započítavajú hráčkam do Masters a našim dievčatám držíme palce v nasledujúcich výkonoch na podujatí EWC 2022.

12. august 2022 – Na podujatí EWC 2022 v Dánsku sa po prvýkrát už súťažne predstavili naše reprezentantky Kristína Šramková a Lenka Šulková. Lepšie z našich dievčat začala Kristína Šramková, ktorá po dvoch 182 bodových hrách zlepšila svoj výkon čo potvrdila hrou s 222 bodmi. Celkovým súčtom 1139 bodov sa Kristína Šramková umiestnila v kategórii jednotlivcov na peknom 30. mieste z celkovo 102. štartujúcich žien. Kristíne držíme palce v ďalšom účinkovaní a hlavne sa tešíme na jej účasť v MASTERS do ktorého sa Kristína určite prebojuje, lebo ju všetci poznáme ako nezlomnú bojovníčku. Naša druhá reprezentantka Lenka Šulková ešte nemá dostatok skúseností z vrcholných podujatí ako je napríklad EWC a tak pod jej výkonom sa podpísala určite aj tréma. Po výkone 883 bodov obsadila Lenka Šulková 102. priečku v kategórii jednotlivcov. Držíme palce v ďalšom účinkovaní na podujatí. Zaujímavé bolo aj finále žien, kde sa stretli pravdepodobne sestry, alebo iba menovkyne Švédky Anna Andersson a Sandra Andersson. Ich finálový súboj rozhodol po remíze 181:181 až záverečný roztrel a ten napokon lepšie zvládla Anna Andersson a stala sa tak Majsterkou Európy 2022 v kategórii jednotlivkýň. Dnes našim dievčatám držíme palce nakoľko nastúpia v kategórii dvojíc na EWC 2022.

V Dánsku v meste Aalborg sa začali Majstrovstvá Európy žien 2022 v bowlingu ( European Women Championships 2022). Na podujatí EWC 2022 sa predstaví aj reprezentácia SR v zložení Kristína Šramková a Lenka Šulková. Tieto dve naše reprezentantky nás budú reprezentovať v Dánsku a veríme, že na podujatí European Women Championships 2022 sa im bude dariť a na Slovensku nás potešia peknými výkonmi a spríjemnia nám letné dni. Na výkony našich reprezentantiek bude dohliadať aj reprezentačný tréner SR Costas Mitsingas, ktorý bude našim dievčatám k dispozícii hlavne ako mentálna podpora počas celého šampionátu. Obom našim dievčatám patrí poďakovanie za to, že prejavili záujem reprezentovať SR na tomto šampionáte a taktiež ich sponzorom Ďakujeme za podporu a možnosť štartu na EWC 2022. Včera si naše reprezentantky vyskúšali na tréningu bowlingové centrum Lovvang Bowling Center a ako sme sa dozvedeli tréning na dráhach bol dosť náročný a hlavne zbehol veľmi rýchlo a tak v zajtrajších úvodných hrách našich dievčat im budeme silno držať palce a veríme, že nás doma na Slovensku potešia svojimi skvelými výkonmi. Dnes sa predstavili v dvoch úvodných rundách jednotlivkýň 67 žien a v priebežnom poradí je na čele Švédske trio ako prvá Sandra Andersson súčtom 1285 pred Annou Andersson 1281 bodov a Jozefin Hermansson 1260 bodov. Dievčatá zajtra držíme palce a nech Vám to padáá!!!

výsledky EWC 2022

onlinescoring EWC 2022

Prihlášky družstiev do jednotlivých líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2022/2023

Termíny na prihlásenie trojčlenných družstiev do bowlingových  líg organizovaných SBwZ v sezóne 2022/2023

V novom ročníku 2022/2023 pokračujú bowlingové ligové súťaže trojčlenných družstiev, kde si právo účasti vybojovali jednotlivé družstvá v sezóne 2021/2022. Družstvá majú právo prihlásiť svoje tímy do Extraligy trojčlenných družstiev a l. ligy trojčlenných družstiev v dvoch skupinách Východ a Západ podľa konečného umiestnenia v sezóne 2021/2022, alebo v baráži o účasť v l. lige trojčlenných družstiev SBwZ. Otvorenie jednotlivých 2. líg trojčlenných družstiev SBwZ záleží od prihlášok družstiev v jednotlivých mestách a bowlingových centrách. Pre otvorenie 2. ligy trojčlenných družstiev SBwZ v jednotlivých mestách je potrebný minimálny počet 4 prihlásených družstiev.. Bližšie informácie o jednotlivých ligách budú uverejnené v propozíciách líg trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2022/2023 a uverejnené na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii ligové súťaže.
Hracie dni pre ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2022/2023 budú zverejnené na základe dostupnosti bowlingových centier v jednotlivých mestách. Hracie dni v 2. ligách budú stanovené po dohode s vedúcimi družstiev v jednotlivých divíziách 2. líg SBwZ 2022/2023. Hrací deň pre Extraligu a 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ ostáva nedeľa. Miesta konania jednotlivých ligových kôl trojčlenných družstiev SBwZ budú zverejnené na stránke SBwZ po zaslaní prihlášok družstiev a výbere jednotlivých bowlingových centier klubmi. Tak ako aj minulé sezóny aj tento rok budú pred úvodným kolom vylosované bowlingové centrá, kde sa odohrajú záverečné finálové kolá v Extralige trojčlenných družstiev 2022/2023. Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2022/2023 platí používanie dezinfekčných prostriedkov v hracom priestore bowlingových centier aj počas konania hracích dní a dodržiavanie všetkých hygienických nariadení.

Termín pre jednotlivé kluby a ich družstvá na zaslanie prihlášok do prislúchajúcich líg podľa príslušnosti jednotlivých klubov je najneskôr do 05. 09. 2022.  Zoznam družstiev s právom účasti v Extralige a l. lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2020/2021 je súčasťou tohto článku nižšie.

Pre všetky ligy trojčlenných družstiev SBwZ (Extraliga, l. liga, ll. liga) v sezóne 2022/2023 platia tieto termíny:

termín zaslania prihlášky: najneskôr do  05. 09. 2022  v jednom vyhotovení. prihláška družstva
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do  05. 09. 2022  v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska družstva
termín splatnosti štartovného družstva najneskôr do  20. 09. 2022  – Extraliga 720,-€, l. liga 465,-€ ( pri družstvách účinkujúcich v ll. ligách SBwZ bude výška štartovného poplatku stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania jednotlivých hracích dní a zápasov) termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske bude uvedený na faktúre, ktorá bude klubu vystavená na základe zaslania prihlášky.

Držitelia preukazu ZŤP ako aj všetci juniori musia mať podľa novely Zákona o športe zaplatený čo i len minimálny členský poplatok stanovený SBwZ a to vo výške 1,-€ za hráča !!! Bez uhradenie tohto poplatku nebude umožnené hráčovi štartovať na podujatiach organizovaných SBwZ.

Upozorňujeme družstvá, že v prípade neuhradenia štartovného poplatku družstva uvedeného na faktúre k lige trojčlenných družstiev SBwZ do dátumu uvedenom na faktúre  nebude družstvo zaradené do príslušnej ligy trojčlenných družstiev SBwZ a miesto bude uvoľnené nasledujúcemu družstvu podľa poradia v nižšej lige poprípade z baráže viď § 4.1 Všeobecných propozícií pre bowlingové ligy!!!

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2022/2023:

Extraliga trojčlenných družstiev SBwZ východ 2022/2023 

 • SERGIO  ( Prešovský bowlingový klub )
 • 4 SPORT PREŠOV (BK Lineas Prešov )
 •  KPI ŽILINA ( BK Žilina )
 • ZUNAMI  ( Prešovský bowlingový klub )
 • HVIEZDA ŽILINA  ( BK Žilina )
 • BOWLNG U PIŤA ( Prešovský bowlingový klub )
 • LAGUNA SNV – TEMPO ( Laguna BK  )
 • ŠBK KOŠICE  ( Športový bowlingový klub Košice )

Extraliga trojčlenných družstiev západ 2022/2023 

 • SATURN MALACKY BBM ( BK Saturn Malacky )
 • BK VILIAMS KOMÁRNO ( (Bowlingový klub Viliams Komárno )
 • BOWLINGOVÝ KLUB NZ ( Bowlingový klub NZ)
 • BC BNC YOUNG BOYS ( Bowling Club BNC )
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY (Bowlingový klub NZ)
 • BK LIONS LEVICE ( Bowlingový klub NZ )
 • BC BNC STRIKERS ( Bowling Club BNC )
 • STRIKE KINGS ZVOLEN ( BK Juniorov – EKOMA )

l.liga tročlenných družstiev východ 2022/2023

 • ZNAKOM ( Bardejovský BK  )
 • FORMICA ( Športový bowlingový klub Košice)
 • LAGUNA STRIKE ( Laguna BK  )
 • DRAGONS  ( ŠK GBK Košice )
 • KOĽKO KOLKOV  ( BK Žilina )
 • LAGUNA CAPITOL ( Laguna BK  )
 • DEAF WARRIORS KOŠICE ( Športový klub nepočujúcich Košice)
 • BK ŽILINA ( BK Žilina )

l.liga trojčlenných družstiev západ 2022/2023

 • BBM „ C “ ( BK Saturn Malacky)
 • ALPHA TRION ( BK Relax Bratislava )
 • TOPSTUR TRNAVA ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
 • TURKEY HUNTERS ( BK Nitra )
 • STRELCI ( BK Nitra )
 • BBM AUTOSAVE JUH  ( BK Saturn Malacky)
 • BLUE DEVILS ( BK Saturn Malacky)
 • BC BNC ENGERAU  ( BC BNC )

Bowlingové centrá pre výber družstiev podľa jednotlivých líg SBwZ 2022/2023:

Pre II. ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2022/2023 sú VV SBwZ schválené bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Galériabowling Košice, Laguna Bowling Spišská Nová Ves, Citybowling Poprad, EKOMA Zvolen, Bowling Academy Žilina, PBC Bratislava, BNC Bratislava, BBM Malacky.

Pre I. ligu trojčlenných družstiev skupinu Východ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre 1. ligu trojčlenných družstiev skupinu Západ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Východ SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

Bowling Pri Trati Prešov, Citybowling Poprad a Bowling Academy Žilina.

Pre Extraligu trojčlenných družstiev Západ  SBwZ 2022/2023 sú na výber pre družstvá tieto bowlingové centrá:

PBC Bratislava, BNC Bratislava

Družstvo si v prihláške vyberie iba jedno bowlingové centrum pre odohratie ligového kola v rámci ligy!!!

Veľa úspechov a hlavne pevné zdravie v sezóne 2022/2023 želá Vladimír Merkovský prezident SBwZ.