V pondelok 10.2.2020 sa dohrávalo Decembrové ( 3. kolo ) 2. BwL Nové Zámky.  Toto kolo bolo plné prekvapení keď víťaz všetkých predošlých kôl družstvo Target úplné prepadlo a obsadilo posledné miesto zo ziskom len 9 bodov. Víťazom kola sa stalo družstvo BK Bešeňovo ( 21,5 boda ) pred družstvom Feminy ( 16,5  boda ) tretie miesto Strelci ( 13 bodov )

Najvyšší výkon jednotlivca 258 Róbert Palacka (Target Team NZ)

Najvyšší výkon družstva 614 Strelci

Najlepší priemer mal znova Gabriel Kečkéš ( priemer 201,17 ) pred spoluhráčom Benediktom Farkašom

( priemer 176,17) a Róbertom Palackom ( priemer 172,20)

Najviac bodov a 100% úspešnosť mal Gabriel Kečkéš ktorý vyhral všetky svoje zápasy a získal 6 bodov.

Najlepšou ženou bola s priemerom 162,00 Henrieta Mičurová ( Target Team NZ )

V celkovom poradí aj napriek zaváhaniu družstva Target  sa poradie nezmenilo a je nasledovné:

Target 101 bodov

BK Bešeňov 79,5 boda

Strelci 69 bodov

Feminy 50,5 boda

V celkovom poradí hráčov  2. BwL NZ vedie Gabriel Kečkéš ( priemer 197,17 ) pred Róbertom Palackom ( priemer 176,17 ) a Miroslavom Haverom ( priemer 173,41 )

Ďalšie kolo sa bude hrať hneď budúci týždeň 17.2.2020

( MV )

Priebežné výsedky 2. ligy N. Zámky