Z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku a nariadeniam RÚVZ SR sa plánované kolo II. ligy trojčlenných družstiev SBwZ divízia Bratislava z termínu 23. 11. 2021 v BNC Bratislava presúva a bude odohrané v náhradnom termíne. Náhradný termín kola bude známy po uvoľnení opatrení a možnosti usporadúvať športové podujatia pre aspoň režim OTP (očkovaný, prekonaný, testovaný), nie ako je tomu od dnes 22. 11. 2021, kde športové podujatia môžu byť organizované iba pre osoby ktoré sú očkované, alebo prekonali ochorenie COVID 19. Táto zmena termínu ligy je na základe zistených informácií od vedúcich družstiev o počte zaočkovaných a prekonaných osôb v jednotlivých družstvách. O náhradnom termíne konania ligy Vás budeme včas informovať na stránke www.slovakbowling.sk

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám pevné zdravie

 

Vladimír Merkovský

prezident SBwZ