Z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku a nariadeniam RÚVZ SR sa plánované kolá II. ligy trojčlenných družstiev SBwZ divízia Košice pre skupiny „A“ a „B“ presúvajú na náhradné termíny, ktoré budú známe po uvoľnení opatrení a možnosti usporadúvať športové podujatia pre aspoň režim OTP (očkovaný, prekonaný, testovaný), nie ako je tomu od dnes 22. 11. 2021, kde športové podujatia môžu byť organizované iba pre osoby ktoré sú očkované, alebo prekonali ochorenie COVID 19.  O náhradnom termíne konania ligy pre obidve skupiny Vás budeme včas informovať na stránke www.slovakbowling.sk

Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám pevné zdravie

 

Vladimír Merkovský

prezident SBwZ