header_logo_sbwz

Oznamujeme všetkým družstvám BwL pre sezónu 2017/2018  termín podania prihlášok do ligových súťaží SBwZ. Pre všetky súťaže Extraligu východ – západ1.BwL východ – západ a 2.BwL  bol stanovený termín zaslania prihlášok najnekôr do 31. augusta 2017. Všetky ligové súťaže plánujeme odštartovať v mesiaci október 2017.

Prihlášky do ligy trojčlenných družstiev pre sezónu 2017/2018 a súpisky sa zasielajú na adresu Slovenský bowlingový zväz, Werferova 1, 040 11 Košice. Príslušné úhrady štartovného družstiev sa uhrádzajú na účet SBwZ v Tatra banke č.ú. 2623541523/1100  v tvare IBAN SK0211000000002623541523  v nasledovných termínoch:

Extraliga :
termín zaslania prihlášky: najneskôr do 31. 08. 2017 v jednom vyhotovení prihláška tu
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do 31. 08. 2017 v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska tu
termín splatnosti štartovného družstva vo výške 595,- EUR: najneskôr do 10. 09. 2017
termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do 10. 09. 2017 (ČP budú súčasťou faktúry) pozn. ČP hráča = 19 EUR

1.liga :
termín zaslania prihlášky: najneskôr do 31. 08. 2017 v jednom vyhotovení prihláška tu
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do 31. 08. 2017 v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska tu
termín splatnosti štartovného družstva vo výške 465,- EUR: najneskôr do 10. 09. 2017
termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do 10. 09. 2017 (ČP budú súčasťou faktúry) pozn. ČP hráča = 19 EUR

2.liga : 
termín zaslania prihlášky: najneskôr do 31. 08. 2017 v jednom vyhotovení prihláška tu
termín zaslania súpisky družstva: najneskôr do 31. 08. 2017 v dvoch!!! vyhotoveniach súpiska tu
termín splatnosti štartovného družstva: 10. 09. 2017 (výška štartovného bude stanovená bezprostredne po prijatí prihlášok v závislosti od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých divízií a rozlosovania zápasov)
termín splatnosti členských príspevkov všetkých hráčov na súpiske: najneskôr do 10. 09. 2017 (ČP budú súčasťou faktúry)

Právo účasti družstiev v jednotlivých ligách pre sezónu 2016/2017:

Extraliga východ 2017/2018

Citybowling Poprad (BK Citybowling Poprad )
BK Lineas Prešov (BK Lineas Prešov )
Inspire ( BK Citybowling Poprad )
XYZ ( BK Citybowling Poprad )
Lamina Prešov (PBK Prešov )
MAAD Košice ( ŠK GBK Košice )
VIP Clinic Košice ( PBK Prešov )
BK Slovfruit Košice ( BK Slovfruit Košice )

 

Extraliga západ 2017/2018

Prima Té-Té Team Trnava ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
BC BNC Strikers ( Bowling Club BNC)
BK Viliams Komárno ( BK Villiams Komárno )
Turkey Hunters ( BK Nitra )
Strike Team Trnava ( ŠK Galaxy bowling Trnava )
BK Lions Levice ( Bowling Club 300 )
Eureko Nové Zámky ( Bowling Club 300 )
Ekoma Zvolen ( BK Juniorov – EKOMA )

 

l.liga východ 2017/2018

Laguna SNV – Tempo ( Laguna BK)
Hviezda Žilina ( BK Žilina )
Najslabší Bardejov (Bardejovský BK)
Lagúna SNV Iglov (Laguna BK)
ROVEX23 Košice (BK Bowlshop)
Warriors (BK Citybowling Poprad)
PARTS (ŠK GBK Košice)
Deaf Košice A (ŠK Nepočujúcich KE)

 

l.liga západ 2017/2018

BC BNC ENGERAU (BC BNC)
BC BNC STARS (BC BNC)
Saturn Malacky (BK Saturn Malacky)
T & T Family (ŠK Galaxy bowling Trnava)
JUMA Nitra (BK Nitra)
MAKI (BK Saturn Malacky)
BC BNC YOUNG BOYS (BC BNC)
Strelci (BK Nitra)