Ďalšia v poradí piata sezóna Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev  (SBwL) je predo dvermi. Úvodné kolo SBwL 2017/2018 sa uskutoční ešte koncom septembra, bližšie informácie o terminovníku seniorských podujatí v nadchádzajúcej sezóne budú zverejnené v ďalšom článku. Prinášame vám prvotné informácie o súťaži. V sezóne 2017/2018 by sme chceli kopírovať hrací model z minulého ročníka. Súťaž bude opäť rozdelená na základnú a nadstavbovú časť – finále. Družstvá sa budú môcť v prvej časti zapojiť do jednej zo základných skupín Západ alebo Východ. Táto časť súťaže bude rozdelená na päť ligových kôl, v každom kole odohrá družstvo jeden zápas proti zvyšným účastníkom. Do nadstavbovej časti budú opäť postupovať všetky družstvá a aj tento krát sa finálová časť odohrá v dvoch hracích dňoch.
Ďalšie doplňujúce informácie o SBwL 2017/2018 budú uvedené v Dodatku k propozíciám, ktorý zverejníme hneď po ukončení registrácie družstiev.

V prílohe prikladáme návrh základných propozícií súťaže a takisto prihlášku do SBwL 2017/2018. Termín na jej odoslanie je DO 31. AUGUSTA 2017 na mail BKrajcovic@gmail.com. Prípadné akékoľvek ďalšie informácie ohľadom súťaže môžete zisťovať tiež telefonicky 0905 384 940. (BK)

 

Prihláška do seniorskej ligy SBwL_2017_2018_prihlaska
Propozície seniorskej ligy v sezóne 2017/20108 SBwL_propozicie_2017_2018