Tak ako aj na východe, tak sa v Sobotu 14.10.2017 odohrala aj liga nepočujúcich, divízia západ pod záštitou SBwZ. Hralo sa v bowlingovom centre BNC Bratislava. V 1.kole Deaf ligy západ 2017/18 skončilo na prvom mieste družstvo NMŠK 1922 so súčtom bodov 21. Na druhom mieste s rovnakým počtom bodov, ale s menším počtom zhodených kolkov skončilo družstvo ŠKN Hlohovec a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ŠKN Sokol s počtom bodov 12. Ďalšie dve miesta obsadili družstvá Sokol-Petržalka 11bodov a ŠKN Trenčín 10 bodov.

Najvyšší priemer zaznamenal Juraj Tesár z tímu ŠKN Hlohovec 182,25 bodu a najvyšší náhod mal Jozef Pavlovič z ŠKN Sokol 202 bodov. Najvyšší priemer malo družstvo NMŠK 1922 s 490,00 bodu.

Najbližšie kolo Deaf ligy západ sa bude konať 4.11.2017 v bowlingovom centre Srikebowling Trnava.