ŠTK je z technický dôvodov dostupnosti bowlingového centra nútená pristúpiť k preloženiu 2. kola ligy nepočujúcich západ,
ktoré sa malo uskutočniť 4.11.2017, na nový termín. O novom termíne budeme hráčov tejto ligy informovať kontaktovaním vedúcich
družstiev ako aj zverejnením informácií na stránkach SBwZ a novým termínom v ligovom kalendári.

Za spôsobené nepríjemnosti sa hráčom úprimne ospravedlňujeme.

Miroslav Valigura
Predseda ŠTK