Po odohratí šiestich kôl v základnej časti Extraligy trojčlenných družstiev 2017/2018 nasleduje finálová časť Extraligy, ktorá je rozdelená do dvoch skupín. Prvú skupinu Extraligy „A“ tvoria družstvá hrajúce o titul ktoré a sú v nej tieto družstvá:

 • 4 SPORT PREŠOV
 • CITYBOWLING POPRAD
 • CITYBOWLING POPRAD 2
 • PINTEA
 • EUREKO NOVÉ ZÁMKY
 • STRIKE KINGS ZVOLEN
 • BC BNC STRIKERS
 • BC BNC ENGERAU

Druhú skupinu Extraligy „B“ tvoria družstvá hrajúce o zotrvanie v súťaži :

 • XYZ
 • MAAD GBK KOŠICE
 • LAMINA PREŠOV
 • BK SLOVFRUIT KOŠICE
 • BK LIONS LEVICE
 • BK VILIAMS KOMÁRNO
 • TURKEY HUNTERS
 • PRIMA TÉ-TÉ TEAM TRNAVA

Hrací systém pre finálové kolá ostáva nezmenený t.j. do bodovania výsledku zápasu sa budú započítavať aj „miniduely“ protihráčov uvedených na rovnakých poradových miestach v „Zápise o výsledku stretnutia“. Kvôli zachovaniu rovnakých podmienok pre obe družstvá, bude každé z nich pri vzájomnom zápase 1 x „hosťujúcim“ družstvom, ktoré bude musieť uviesť hráčov v „Zápise o výsledku…“ ako prvé, zároveň to isté družstvo bude 1 x „domácim“ družstvom a bude mať právo ako druhé priradiť k jednotlivým hráčom súpera svojich hráčov podľa vlastného uváženia, t.j. na súpisku hráčov prvé zapisuje údaje hosťujúce družstvo a až následne domáce. Získané body v týchto zápasoch sa budú počítať od 0 (nuly) bez pripočítavania k bodom získaným v predchádzajúcich 6. kolách oboch skupín Extraligy !!!

ŠTK SBwZ vybrala pre finálové kolá 15 mazacích modelov z knižníc BRUNSWICK a KEGEL, z ktorých budú vylosované mazacie modely pre 1. a 2. kolo finálovej časti Extraligy trojčlenných družstiev 2017/2018.

Mazania pre finálové kolá Extraligy 2017/2018 budú v duchu Fair-play vylosované v termíne 1. kolo dňa 13.4.2018 o 16:00 hod a 2. Kolo dňa 18.5.2018 o 16:00 hod v priestoroch bowlingového centra Galériabowling Košice, za účasti členov VV SBwZ ako aj zástupcov družstiev Extraligy. Týmto pozývame všetkých zástupcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa losovania na spomenuté termíny. Video z losovania bude uverejnené na webovej stránke SBwZ.

 

Finálová skupina Extraligy 2017/2018 o titul

Kolo Dátum Centrum
7.kolo 15.04.2018 Bowling pri trati Prešov
8.kolo 20.05.2018 Strikebowling Trnava

 

Zápas Čas
1.zápas 10:20
2.zápas 10:50
3.zápas 11:20
4.zápas 11:50
5.zápas 12:20
6.zápas 12:50
7.zápas 13:20

 

Finálová skupina Extraligy 2017/2018 o zotrvanie v súťaži

Kolo Dátum Centrum
7.kolo 15.04.2018 Strikebowling Trnava
8.kolo 20.05.2018 Bowling pri trati Prešov

 

Zápas Čas
1.zápas 10:20
2.zápas 10:50
3.zápas 11:20
4.zápas 11:50
5.zápas 12:20
6.zápas 12:50
7.zápas 13:20