Vo štvrtok 17.augusta 2017 si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu na štvrtom  kole turnaja  Leto v chládku (Nielen 10 je Strike) v herni Citybowling Poprad. Turnaj sa odohral v dvoch rundách za účasti 34 hráčov. Hralo na 41 stopovom mazaní, ktoré bude použité na LTP 2017. Výkony viacerých hráčov boli vysoké  a najviac sa darilo Kosekovej Kristíne. Kvalifikáciu suverénne vyhrala výkonom 1473 (vrátane handicapu) s priemerom 237,50. Zo šestnásteho miesta ako posledný postupoval Evinic Dušan, ktorému postupovú priečku prepustil  Očvár Peter. Do semifinále si prenášali hráči 50% dosiahnutého výkonu v kvalifikácii.  Tam sa odohrali tri hry a súčet včítane prenosu a handicapu ( ženy) určil postupujúcu osmičku. V semifinále dominovala opäť Koseková Kristína. Ako posledný postupujúci bol Hegenbart Jozef. Finále sa hralo na dve hry od nuly vrátane handicapov.

Vo finále najlepší výkon ako počas celého turnaja podala Koseková Kristína. Celkove vo finále dosiahla výkon 569 bodov (vrátane handicapu) s priemerom 244,27. Na druhom mieste skončil Palovčík Miloš výkonom na dve hry 502 s priemerom 233,55  a tretí skončil Gerdenits Werner výkonom  463  s priemerom 233,91.

Sošku za najvyšší náhod 300 bodov a  Jackpot si odniesla Kristína Koseková.

Po skončení kvalifikácie bola losovaná tombola, kde sa losovali vecné dary, ktoré si odniesli Mešťan Milan, Kessler Volker a Vaščura Miroslav. Na záver  boli najlepší hráči ocenený  vecným darom. Po celý deň vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra a každý hral pre zábavu. Hráči už čakajú na ďalšie pokračovanie, turnaja tohto typu len pre zábavu s nadpriemernými výkonmi.

Všetkým zúčastneným v turnaji ďakujeme za účasť oceneným hráčom blahoželáme a tešíme sa na 23.8.2017 na posledné piate kolo tejto série turnaja LETO V CHLÁDKU. (ĽK)

LETO V CHLADKU 4.KOLO