V nedeľu 30.júla 2017 si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu na treťom  kole turnaja  Leto v chládku (Nielen 10 je Strike) v herni Citybowling Poprad. Turnaj sa odohral v dvoch rundách za účasti 37 hráčov. Hralo na 41 stopovom mazaní, ktoré bude použité na LTP 2017. Výkony viacerých hráčov boli vysoké  a najviac sa darilo Hegenbartovi Jozefovi. Kvalifikáciu suverénne vyhral výkonom 1531 s priemerom 255,17. Zo šestnásteho miesta ako posledný postupoval Katriňák Lukáš, ktorému postupovú priečku prepustil  Szabó Tomáš.  Do semifinále si prenášali hráči 50% dosiahnutého výkonu v kvalifikácii.  Tam sa odohrali tri hry a súčet včítane prenosu a handicapu ( ženy) určil postupujúcu osmičku. V semifinále dominovala Berková Soňa. Ako posledný postupujúci postupoval Hegenbart Jozef. Finále sa hralo na dve hry od nuly vrátane handicapov.

Vo finále najlepší výkon podal Foriš Alojz. Celkove vo finále dosiahol výkon 509 bodov s priemerom 229,82. Na druhom mieste skončila Berková Soňa výkonom na dve hry 491 (vrátane handicapu) s priemerom 224,55  a tretia skončila Kovalčíková Mária výkonom  477 (vrátene handicapu)  s priemerom 204,91.

Sošku za najvyšší náhod 276 bodov si odniesol Hegenbart Jozef a  Jackpot si odniesol Katriňák Lukáš za náhod 274.

Po skončení kvalifikácie bola losovaná tombola, kde sa losovali vecné dary, ktoré si odniesli Kožík Ľubomír, Foriš Alojz a Katriňák Lukáš. Na záver  boli najlepší hráči ocenený  vecným darom. Po celý deň vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra a každý to hral pre zábavu. Hráči už čakajú na ďalšie pokračovanie, turnaja tohto typu len pre zábavu s nadpriemernými výkonmi.

Všetkým zúčastneným v turnaji ďakujeme za účasť oceneným hráčom blahoželáme a tešíme sa na 17.8.2017 na štvrté kolo tohto turnaja LETO V CHLÁDKU. (ĽK)

 

LETO V CHLADKU 3.KOLO