Slovenský bowlingový zväz zastúpený prezidentom Vladimírom Merkovským a Deaflympijský výbor Slovenska zastúpený generálnym sekretárom Dušanom Dědečkom sa dňa 18. júna 2019 dohodli na spolupráci pri organizovaní Majstrovstiev SR Nepočujúcich v bowlingu pre rok 2019. Podujatie MSRN 2019 sa uskutoční dňa 14. septembra 2019 v bowlingovom centre Bowling Academy v Žiline. Na stretnutí na pôde Deaflympijského výboru Slovenska v Bratislave sa obaja zástupcovia dohodli na spoločnom organizovaní MSRN 2019 v Žiline za predpokladu dodržania podmienok, ktoré stanovil DVS. Generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček informoval o podmienkach , ktoré budú musieť splniť všetci účastníci Majstrovstiev SR Nepočujúcich v bowlingu pre rok 2019, ale aj pre ďalšie roky (registrovaný audiogram). SBwZ a DVS majú záujem spolupracovať aj pri tvorbe reprezentačných výberov nepočujúcich športovcov SR v bowlingu a prípadnej reprezentácii v zahraničí na rôznych medzinárodných podujatiach v bowlingu. Spolupráca medzi zväzmi bude pokračovať aj po skončení Majstrovstiev SR Nepočujúcich v bowlingu.Pre účasť na podujatí Majstrovstiev SR Nepočujúcich v bowlingu jednotlivcov pre rok 2019 je potrebné hráčom splniť nasledujúce podmienky:

  1. Základnou podmienkou pre účastníka MSRN 2019 je predloženie AUDIOGRAMU na predpísanom medzinárodnom tlačive vydanom svetovou federáciou International Committee of Sports for the Deaf (ICSD). Deaflympijský výbor Slovenska akceptuje iba toto tlačivo na ktorom bude spomenutý AUDIOGRAM vyplnený lekárom špecialistom. Následne po doručení  audiogramu na DVS bude tento odoslaný na registračnú komisiu ICSD, kde posúdia stav športovca a bude mu pridelený medzinárodný kód, ktorý je základným predpokladom štartu na MSRN 2019. Pri nesplnení podmienok percentuálnej poruchy sluchu pre štart v súťažiachNepočujúcich športovcov, tento hráč nebude pripustený k štartu.  Kto už má pridelený kód svetovej federácie samozrejme Audiogram nemusí posielať!!! Kto tento Audiogram na spomenutom tlačive ešte nemal vykonaný je potrebné tak urobiť a zaslať na adresu Deaflympijský výbor Slovenska, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava, resp. emailom na office@deaflympic.sk v termínenajneskôr do 30. augusta 2019!!!

https://deaflympic.sk/audiogramy/

  1. Každý účastník MSRN 2019 musí byť členom Deaflympijského výboru Slovenska a taktiež Slovenského bowlingového zväzu a musí mať pre danú sezónu či rok uhradené všetky poplatky v spomenutých združeniach a pri štarte sa preukázať registračným preukazom SBwZ.
  2.  Hráči na MSRN 2019 štartujú bez štartovného poplatku. Ich štart hradí Deaflympijský výbor Slovenska.
  3. Hráči musia mať predpísaný športový odev t.j. polokošeľa, nohavice poprípade u žien sukňa. Hra v teplákových nohaviciach a rôznych krátkych nohaviciach nebude povolená!!!  

Pri nesplnení spomenutých podmienok hráč nebude potvrdený a pripustený k štartu na MSRN 2019. Bližšie informácie o podujatí, ako aj propozície MSRN 2019 a obsadzovačka bude zverejnená najneskôr 15. augusta 2019 na stránke www.slovakbowling.sk

Vladimír Merkovský – prezident SBwZ

[pdf-embedder url=“https://www.slovakbowling.sk/wp-content/uploads/2019/07/audiogram-SVK.pdf“]